Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/546

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I—’JOTLAND H1—:1mE1). 535 Nordre Langevatn . Del af Paddevatn. Del af Galdalsvatn Vikevatn . . . Ljosvatn .... Bruvøtn (6 vande) 171 smaavande. . Samlet areal a Km.2 O.l 0.03 0.4 0.3 O I O O O U (l.;) 0.8 5.4 fferskvand 21.9 o Paa ør-ret er Kvina rig, en del større og mindre vande under gaardene 2Vetland, Risnes, Knaben, Haaland og Ej’testøl er fiskevande. Redskaberne er almindelig medemark og Stang eller gar11. 0ter (fly) bruges tildels ogsaa De bedste fiskevande ligger i herredets nordre del, hvor ørreten er stor og fed; i herredets søndre del er fisken mindre. I;josevatn og Vigevatn skal er megen, men liden fisk. være gode fiskevande; i G(ll(I(tZ—S“I.’Gf)I I herredet er j o r d s m O nu e t sand med sandig muldjord eller myr. Ler forekommer ganske .Den dyrkede mark ligger og paa heierne. sparsomt, saaledes paa Helle. hist og her langs elvene, vandene Arealet er saaledes udnyttet: Ager ..... Eng . Ager og eng ...... Skog ......... . . . . l.4 km.2 . 3.8 » . . .’ . . 5.2 km.2 . . . . 70.() » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr . . . 413.9 » 489.1 km.=’ Udsæd og avl pr. maal samt foldig11ed: Udsæd pr. n1aal. Av1 pr. maal. Foldigl1(—d. Byg .... —55 l. i 3.85 hl. 7 Blandkorn . . G—5 — 4.2 » (i.5 Havre . . . 8O — 4.8 » 6 Poteter . . . 33O — 23.0 » 7 Udsæd af græsfrø pr. maal var i 190O 4 kg. og avl pr. maal 38O kg. hø. I de senere aar er meget n yla-ud opryddet. Brugen af forbedrede maskiner og re(lskaber er bleven al- minde1igere. Antallet af slaa— og meiemaskiner var 5 i 19OO og desuden l saamaskine.