Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/540

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HÆGEBOSTAD HEnRE1). 529 Eiken kirke ved Lygne, ca. 22O m. o. h., er en korskirke af tømmer, opført i 1817, med 44O siddepladse. Eikens ældre kirke var af træ og bygget 1671. Eikja (Eikjar ?) kirkja var Eiken annekskirkes gamle navn. Hovedveie. Hovedveie har Hægebostad herred ikke. Andre rodelagte kjøreveie. Hægebostad herred er nogenlunde vel forsynet med bygdeveie, hvoraf enkelte dog hører til de daarligste og mest hakkede i amtet. I herredets nordlige del savnes desuden en brugbar forbindelsesvei med F jotland; som saadan er man nu henvist til at benytte den besværlige ridevei fra Hadde-land over til Eiaasland (kfr. rideveie). De kjørbare bygdeveie er følgende: 1. Daleveien fra Lyngdal grændse ved Gysland (kfr. bygde- vei nr. 3 i sidstnævnte herred) nordover langs østre side af Lyngdalselven og Lygne til Bryggesaak i Eiken (ca. 25 km.). Her passeres med træbro over paa vestre side af vasdraget, som forøvrigt her er ubetydeligt, og fortsættes til gaarden Haddeland. Veien har sydfra en bredde af 3.2 m., som imidlertid aftager eftersom man kommer længer opover dalen; stigningsforholdene er indtil Bryggesaak nogenlunde gode, med maximum i enkelte smaabakker ca. 1: 8. Herfra til Haddeland bliver imidlertid veien overordentlig bakket med maximum ca. 1: 5 og bredde kun 2 og 2.2 m. Samlet længde 29.9 km. 2. Sidelinje fra foregaaende vei ved Hægebostad skolehus med træbro over Lyngdalselven, hvis vestre side følges sydover om Høiland til Skjeggestad. Flad vei med bredde 2.5 m. og længde l.7 km. 3. Sidelinje fra daleveien ved Birkeland med træbro over elven i nordvestlig retning forbi Lauen, Faaland med flere gaarde til gaarden Ro (Laukrogveien); veien, der fra først af er flad med 2.5 m.s bredde, har i sin øvre del forskjellige større opstigninger med ca. l: 5 og bredde kun 2 m. Længde 6.1 km. 4. Gjennemgangsvei fra daleveien nedenfor Bjærum, noget søndenfor Lygne, —østover om Loga til Nordre Undals grændse ved Naglestad, hvorfra fortsættes ned i Undalen (kfr. bygdevei nr. 20 i Nordre Undal og 2 i Grindum). Nyere vei med jevn Opstigning fra dalen 1:10; bredde 2.5 a 8.2 m. og længde 9 km. 5. Fra sidstnævnte vei paa høiden ovenfor Bjærum sidelinje nordover til gaarden Steinsland; ældre vei med største stigning ca. 1:6, bredde 2.5 m. og længde 2.7 km. 6. Gjennemgangsvei fra daleveien ved Grostøl i Eiken øst- over om Blaage og Næ-stol til Grindum grændse ved Vaardal, (Blaageveien), hvorfra fortsættes ned i Undalen, kfr. bygdevei nr. 34 — Lister og Mandals amt II.