Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/532

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestHJiGI‘2BOS’I’Al) Hr-:HnH1). 521 I Eiken: ()sfr-e Vik, Grostøl, Blaake, ](l.?(l(LZt’, Nei-.s-føl, Ske‘ie, Eiken, Bryggesaak, Meland, Or-te og Vafne. M yrer. Flere store muldmyrer skikkede for dyrkning findes i herredet, særlig kan nævnes (ffj(wglemyr under gaarden Skeie i Eiken. Af torvmyrer findes mange, der er meget gode, og benyttes mange steder til brændsel. Af multemyrer er der flere, Og der sælges ikke lidet multer. Industrielle anlæg er der ikke i Hægebostad herred. 10 personer drev ved udgangen af aaret mod landhan del efter bevilling eller handelsbrev. De vigtigste handelssteder er Birkeland Skeie og Vam(1. Der var i 19OO I indskrænket rettighed til udskjænk- ning af el. C Hægebostad landboforening begyndte 1892; dens for- maal er at fremme landbonæringen i alle dens grene under til- slutning til landhusholdningsselskabet. Eiken landboforening begyndte ]886; dens formaal er at fremme landbruget. Hægebostad sparebank havde i ]9OO en forvaltnings- kapital af lOO202 kr., hvoraf var formue l0542 kr. I Hægebostad herred er følgende p o s t a n Sta lt e r: H1Pg11bo- sfad, Eih-en og 77ngvafn. Der er r i g s t e l e f o n s t a t i o n paa iSIJ(I)’f(’lllO, Zffíl’k(’Z(Ill(Z, Ting- mtn, Så-eie og (i(mløl. I)en væsentligste del af Hægebostad herreds befolkning bor i hOV(3(l(l3lfØI’Gi; desuden er bebygget flere dale som Landdalen, Gletnedalen, Laukrodal og Verdalene; endel heiegaarde ligger iden sydlige del af Kvinesheia og paa øst-siden af Gletneda-l og Ly-ngdal nedenfor Lygne. Selv paa nøgne og tørre heier er Ofte det dyrkbare land optaget af l1eiegaarde. (rYonst(mti11.s F(ood har skildret Eikebygden, og af hans skil- dring gives et forkortet uddrag. Eikebygden er den vakreste af LyngdalenS bygder, en stor del af dette sogn har frugtbar jordbund og herligheder i sine skoge. Gaardene ligger for det meste rundt om Lygne, hvor der paa vestsi(len er steilt, medens østsiden Skr-aaner i mere jevne lier. Midti vandet ligger en større ø, bevokset med furu og gran;