Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/527

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


516 l.IS’l’l‘2R OG MANDAI.S AMT. Den største del af Hægebostad her-red har afløb gjennem I.ygna, en del gjennem Undalselven, Li1leaaen og Ma11da1selve11. Lyngdalselven er tidligere beskrevet (bind I, pag. 138Ï). De største fossefald i herredet er Id-itaWaen under gaarden Eiken: desuden er der Lians1:a1n.fossen„ Birkestø.fossǫn og flere smaafosser. I Lygna ligger Sils(1sp)“ang(1f, 6.9 m., og Gy.gfbss, 17.7 m. høi Kvitaaen kommer fra et vand, som kaldes Fiskelandsvatn og falder ud i Lan(1dalse1ven. Fossen kan sees helt fra Ting- V3t1l og skal kaldes “:Dugen for Norig». Indsjeer. Efter karterne er der 222 indsjøer, der helt eller delvis tilhører Hægebostad herred. Det størte er Lygne som har en længde af ca. lO km. med en bredde i den midterste del af op til 1.5 km. Det siges at være 4O favne dybt. I vandet er der ør-ret, men ikke meget, saa det er ikke noget godt fiskevand. Gletn-evatn— er næst Lygne Hægebostad herreds betydeligste indsjø, det har en længde af 3 km. med en bredde af op til 1 km. Det er dybt og optager ikke større tilløb. Vandet har megen ørret, men den er liden. Km.2 Høide O. h. i m. Øivatn. . . 0.0:3 Storevatn . . . O.8 “ Litle Lygne . . O.4 Stemtjern . . 0.03 Øievatn . . . ].O 636.7 Skjerkevat11 . . 0.1 Sandt-jern . . . . 0.1 Vestvat11 . . . . O.3 Del af Kjelvatn. . . . 0.1 Rossevatn og . . O S Del af Lygna . . “ 0ddevatn . . 0.2 Vedvatn . . . O.5 Surtetjern . . . . 0.1 2 Amundstjern . . 0.2 Botnevatn .... . O.4 Grjotvatn ....... 0.1 Vand ved Hyttelægret . . 0.1 Surtevatn ..... . 0.8 Skanketjern . . . . 0.03 Kisvatn . . O .2 Bjønvatn . . O.2