Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/516

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

. 1.YNG1)A1. HEHHE1). 505 Ballestad, maaske af mandsnavnet Baldi eller ogsaa af person- navnene Baldrekr, Balt*i, Bolli. Bjørnestad kan ud1edes af et af de to mandsnavne B—jǫrn eller Bjarni eller maaske af dyrenavnet bjǫm. Egil-stad kommer af mandsnavnet Egill. Eii“iksta(l er dannet af mandsnavnet Gauksaaen kan komme af mandsnavnet Gaukr, men er snarere at forklare af Gautr eller af et elvenavn med stam- men Gaut. Glomsheller-en er sandsynligvis dannet af mandsnavnet Glúmr, men kan ogsaa komme af et elvenavn med stammen Glám eller af ordet glaumr, m. Grimshammer kommer enten af mandsnavnet Gr[mr eller af et andet personnavn med stammen Gr1’m eller ogsaa af elve- navnet Grima. Hægestad kommer sandsynligvis af mandsnavnet Haki, men kan ogsaa være afledet af et andet ord: haukr eller elvenavnet Hauka. I—Iaarigstad kommer sandsynligvis af mandSnavnet Hár-ekr. I—Iindersland kommer af mandsnavnet I—Ieim“ekr. „Hægelan(l kommer enten af kvindenavnet Helga eller af mands- navnet I—Ielgi eller muligens af adjektivet heilagr. Hompland kommer enten af mandsnavnet Holmr eller af et appellativ paa holmr, muligens ogsaa af et elvenavn Holma. Hrmdingslan(l kommer af mandsnavnet Humlingr. Kinmmgsland kommer af mandsnavnet Kimzungr. Koddelan(l kommer enten af kvindenavnet Kolla eller af mandsnavnet Kolli. Nakkestad er at forklare af mandsnavnet Nakki. Rej3—1‘?ol(l er maaske at forklare af mandsnavnet Re.fr, muligens ogsaa af et lignende personnavn eller af ordet T’(ZfI’, m, ræv, eller ríf, n, et rev. Staalstøl kommer af mandsna.vnet Sfáli. Steinsland kommer enten af mandsnavnet Steinn eller af et andet med Stein som første led sammensat personnavn, maaske ogsaa af appellativet stein, sten. T)ærsland kommer sandsynligvis af et med þjod som 1ste led sammensat personnavn. ‘Ydestad er maaske at henføre til mandsnavnet Öþyrmir eller til ()tryggr. Væmesta(l er at forklare af mandsnavnet Vém1m(lr. Vidringstad kommer maaske af et mandsnavn Viðrekr eller af mandsnavnet Vi()arr. .4ustad kommer maaske af mandSnavnet ()lvir, eller kanske af en af dets afvigende former .“l“IIZI)l2’, .4lvir el. lign. Det samme er tilfælde med AavPslan(l.