Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/51

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

42 LlSTER oG“ HAN1)A1.S AMT. Fortegnelse over legater og sti-ftelser i Kl-istiansand: Benævnelse Statsraad Schouboes minde . i I

  • l

Sognepræst A. J . Lassons ogi l1ust-rus legat ...... i O. C. Reinhardts og hustruSl [ legat .......... l Halfdan MølIers og l1ustrus W legat .......... — l Harald S(“h1DîdtS legat . . V l l Hilda Lundemans legat . . . l c Søstrene Nielsens legat . . . Rudolf og Mathilde Han-tman11s ( . legat .......... Kristiansandske brigades un— ? derstøttelsesforening, bestaar af o1Iicerer og (—ivilmilitære embedsmænd i l1rigaden . Foreningen til omsorg for æl- dre ugifte fruentimmer, hen- hørende til borgen og em- bedsstanden ....... Hvortil anvende-s. Pensionering af enker af embeds— eller borger- standen i Kristiansand. Renterne uddeles til 4 ugifte trængende og værdige døtre af embeds- mænd i Kristiansand. Vær-dige og trængende sjømænd i Kristiansand. Renterne uddeles til 2 enker og 2 faderløse kvinder af borger eller embedætandeu. Renterne til endel af legatorens slægtninge saalænge de lever; senere til trængende familier i Kristiansand, der ikke tager imod understøt- telse af fattigvæsenet. Renterne til 2 ældre. trængende, ugifte kvin- der af Kristiansands borger— eller embeds- stand. Renterne uddeles til 2 ugifte døtre og 1 enke efter borgerlige mænd i Kristiansand. Gamlehjemmet, børne- l1jemmet, waisenhuset, EbeneZer, hjemmet for unge kvinder og den norske l1edningemission. Understøttelse af træn- gende medlemmer og deres efterladte (Fortsat.) xcpñm1. Naar-. Kr. 11”1 02. 25 573.91 Vi O2. l2 880.oo Vi 02. 2l 00O.oo Vi 02. 4 200.oo Vi O2. 24 780.o0 ï,“W’1 02. 3 900.oo 1f1 02. lO 30l.ss Ëx‘“1 02. l33 740.oo Vi 0l. 52 65l.u 1f1 O2. 89 502.oa