Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/509

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

äl-98 LISTER OG MANDALS AMT. Dyrket indmark . . 10.940 ha. Udyrket — . . 3O.984 ) Tun og have .... . O.800 ):1 Udmark ........ I 1 1.09P—R Z— Bortfæstet til skolejord . . . 1.07O » Tilsammen 1 54.892 ha. Gaarden har ingen husmandspladse. Dens skog, som er op- givet at have et fladeindhold af 40 ha., bestaar for størstedelen af krat— og ungskog; den er tilstrækkelig til brænde og gjærde- fang, men ikke til hustømmer. Den reducerede præstegaard er antaget under almindelig drift at kunne fede 3 heste, 10 kjør og nogle faar, samt afgive den fornødne avling til brug i husholdningen. Efter sognepræstens skematiske forklaring af 1891 var den gjennemsnitlige avling: l7 hl. havre, 15 hl. rug. 4.5 hl.—byg og 112 hl. poteter. Til gaarden hører laksefiske i Lyngdalselven. Dette fiske“ er bortforpagtet mod en aarlig afgift af 34O kr. “ Husdyrhold i 1891 var: 2 heste, l2 storfæ, 5 faar, 3 Svin og 24 høns. Udsæd i 1891 var: 1.75 hl. rug, O.70 hl. byg, 5 hl. havre, 23 hl. poteter, 2O kg. græsfrø. 3O ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Et gaarden tilhørende jordstykke, Nyplads, er skolejord, og hvor deri l891 holdtes 2 kjør, 1 kalv, 3 faar, 3 høne og 13 bikuber, og udsæd i 189O var: 0.5 hl. havre, 3 hl. poteter. l ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. Det heder, at til præstegaard blev Aa i begyndelsen af det femtende aarhundrede skjænket sognet af nogle bønder, forat Lyngdals-præsterne skulde læse aarlig nogle sjælemesser for giverne og deres slegtninge. I Aa sogn: Kvelland, 2 særskilt skyldsatte parceller, af skyld 6.18 mark. Husdyrhold i 189l var: 2 heste, l6 storfæ, 11 faar, l svin, 23 høns, l bikube. Udsæd i l89O var: 1.20 hl. rug, 8 hl. havre, 6.40 hl. poteter. O.5 ar anvendtes til kjøkkenhaVevækster. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer, l høste- maskine for slaat og skur. Kvelland, 3 særskilt skyldsatte parceller, af samlet skyld 9.46 mark. For 3 brugere opgives: Husdyrhold i 1891 var: 2 heste- 14 storfæ (7 kjør, 3 ungfæ og 4 kalve), 6 faar, 12 høns. Udsæd i 189O var: O.24 hl. hvede, O.76 hl. byg, 4.4O bl. blandkorn, 8.80 hl. havre, 2O.80 hl. poteter. 1ste januar l891 havdes her 4 2—hjulede arbeidskjærrer.