Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/496

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1.Yx(;1)A1. HP:HHEn. 485 denne Strækning af et skar, der fra Lyng(lal fører over til Lene- fjordens bund, og hvorigjennem hovedveien mellem Kristiansan(l og Stavanger gaar. Paa heien hæver sig enkelte fjelde, saaledes Kvaasheia i herredets nordre del; mod Kvaasdalen— er her steilt. Andre toppe er her Ørnek:eipen— Samt Hom.g[jeld eller Homer- heia, begge henimod grændsen mod Nordre Undal herred. Fjeldet paa Kvaasdalens og Lyngdalens vestside er en fortsættelse af Kvinesheia og er en vid og noget kuperet hei med mindre knauser, smaavande og myrer. —“ I høiden er den træbar med tarvelige græsgange. Her er dog gaarde ligesom paa østsiden af dalen; nordligere i høide med Kvaas kirke bliver jordbunden bedre, græsgangene rigere, og i dalene begynder naaleskogene. Paa Lyngdalens vestside er et par dalfører: Møskedalen, en temmelig vel bebygget dal med løv— og furuskog, gaar op til Heldevatn og fortsætter ind i Liknes herred. Dragedalen fører fra Kvaavigfjordens bund over mod nordvest ind i Fede herred og Herred herred. Hovedveien mellem Kri- stiansan(l og Stavanger gaar her. — Toppe paa Lyngda1lens vestside er: HamIskekn“ipen paa Møske- dalens nordside ser fra denne dal ud som et mod nord bøiet spidst horn og er det høieste punkt paa denne del af Kvinesheia. Paa grændsen mod Fede og Liknes naar Høi8kOh8í6ll —l66 m. I herredets vestlige del paa grændsen mod Herred herred naar Ii’alaaskniben 504 m., Hø-mskniben, trigonometrisk punkt, 470 m., Stijjeld 393 m. Andre høider i denne —del af herredet nord for Lyngdalsfjorden er: Sfeinsheien, 367 m., Sto-)îZYeld, 3:29 m., og længere mod nordøst Gubben, 282 m. høi. Fjeldene syd1 for skaret mellem Kvaavigfjord og Lenef jord deles ved Lyngdalssletten og Rosfjorden; den vest- lige del stiger steilt op fra fjordene og Lyngdalsslej:ten og har smaavande, myrer og aasrygge. En top her er Heller og Spinderaas. Den østre del er endel af halvøen mellem Ros-, Grøns— og Lenefjord og gjennemskjæres af et fra Austad mod nordøst gaa- ende dalføre, i hvis bund der er flere smaavande; her er i det hele temmelig kuperet, og landet falder steilt af mod kysten, navnlig i syd og vest. Toppe her er Stølsknibm, 31O m. høi, den er temmelig spids og rager høit op over omgivelserne. Fra Stølskniben er en vid udsigt over kysten lige fra Ryvingen fyr ved Mandal til Gunnarshaug fyr paa Lister. Paa den sydligste del af halvøen mellem Grønsfjord og Ros- fjord er der maalt nogle fjelde: .Yyjjel(]. 134 m., paa østsiden af Børrevatn, paa Vestsiden af dette ligger Ved(î(7eld“.— længer mod syd- vest ligger HflllIs“t.’ígJIBí(I, l24 m., og H1m1Ialsheia.