Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/492

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestSPIND HP:BHE1). 48I kan ogsaa forklares af elvenavnet Gro eller Groðr, eller muligvis af et ord med gxjöt eller gröj’ som første led. .4arissta(l, sandsynligvis af mandsnavnet H(irekr eller af Alrekr. Reis:)aag er at forklare af mandsnavnet Reiðarr eller Reiðu(2i“. Vie.sta(l. sandsynligvis af mandsnavnet Viflll eller Vigjull. Om Spindanger gaard, der ligger ved Spindfjorden. oplyser O. Rygh, at navnet udtales Spinnang (eller Spimæann), og det til- hører sikkert fra først af fjorden. Det kunde tænkes, at fjorden i endnu ældre tid har hedt Spind; dette navn bruges nu, som i middelalderen, som bygdenavn. Gaarden Spindanger ligger ved en fra Spindfjorden indgaaende vik, og det kan tænkes muligt, at det er denne vik, ikke hovedfjorden, som har baaret navnet Spindanger. Dette er nemlig det eneste eksempel paa, at i et navn paa —angr— som betyder fjord — dette sammensætningsled er ombyttet med et andet (Spindangr — Spindfjorden). Men hvis Spindangr var navnet paa den inderste vik og forskjellig fra Spin(lfjorden, er eksemplet ikke sikkert. Agnekilen er at forklare af agn. Ol(lfund: Stenalder . . . O Broncealder . . . . O Ældre jernalder . . l Yngre —— . . . . O Tilsammen l Det eneste jordfund fra dette herred er en spiralring af guld, som blev fundet i en ager paa Sæc‘“ig. Ved Sande-ne findes oplagt hobe af sten. Paa Daarøneset er sammenkastede stendynger. Til gaarden ])aarø henlægges en del af de begivenheder, som er besunget i visen «Kong Gaud og ungan Herredag» (bind I, pag. 484). Visen kaldes i Spind «Daarønesvisen»; det heder, at I—Ierredag boede paa «Daarøneset», tæt ved Asperøsundet. Her sees ruiner af mure og i nærheden store hauge af smaastene. Ved gaarden Birkene.s er et fjeld (Vardefjeldet), hvis top, seet fra et hus paa Birkenes, tager sig ud som en statue af en kjæmpe. Spind kirke er en korskirke af tømmer, opført 1776, med 42O siddepladse. Paa en i kirken ophængt trætavle staar, at Spind kirke er bygget l776 og malet 1783 paa menighedens bekostning. Om den i l776 nedrevne kirke fortæller sagnet, at den skulde været opført paa Spindanger, paa et sted kaldet “YFagervold», V4 mil i nordøst for Rødland, hvor den nu staar.

31 — Lister og Mandals amt 11.