Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/485

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

474 l.1STER OG MANDALS AMT. hvori ligger vande og den dyrkede mark. Herredet er paa fast- landet sparsomt bevokset med skog, mest løvskog. Den vestligste spidse af Spindshalvøen kaldes Spindsodden, og den hører til Vanse herred. Herredet deles ved Spindfjorden og et eid mellem denne fjord og Djubvig, syd fra Lyngdalsfjorden. Dette eid er ca. 500 m. bredt. Landet syd for Lyngdalsfjorden og vest for Spind- f jorden stiger temmelig steilt op fra kysten, men er ikke meget høit. Maalt er fjeldet Disken, l54 m. Denne Strækning er meget kuperet. Landet øst for Spindfjo1—den har steile skraaninger niod Spindfjorden. Ma“alte høider i de1me østlige del er Aasen, 182 1n., og Ä—í,).“:(I(lS(3]l, l66 m. Udenfor Spind herreds kyst ligger mange klippefulde øer, holmer og Skjær. L(llIgø, 56 m. høi, I7lerø, 86 m. høi, Terø, 6t3 m. høi, og Skarvø (Øskarø), 63 m. høi, er beboede, de øvrige giver heit-er for saner om sommeren. Fjeldene er nøgne: langs fjordene er hist og her lidt løvskog, naaleskog er der ikke. Det faste fjeld i Spind bestaar af hornblendegranit. Spind herred er mindre halvøer og oer, der er derfor ingen større elve, dog er der inden herredet endel bække. Der er endel kvernefald, hvor der males lidt, naar der er flom, eller vand ovenfor er opdæmmet. Spind herred har 2O indsjøer. VígSl’(Ifflt er det største og har en længde af 3 km. med en bredde op til ca.:25O m. De øvrige vande er smaa. De bedste fiskevande er Vig.S—Z—am med Daarø1“am samt S(Pl’l.gN—

—atu, Eigelan1els:.—(1fn og Rjorm:atn. Vigsvatn er temmelig rigt paa

røyr og ørret samt aal, ellers er fiskemængden i de andre vande ringe. Aaleflskeriet har mest betydning Andre ferskvandsfiske end ørret, aal og røyr forekommer ikke her. Kyst ])yng(l(1ls(jor(len, der paa en længde af ca. 8 km. til- hører Spind herred. er temmelig dyb og ren, naar undtages VP(l Asperøen, hvor seilleden ved en moræne er indskrænket til (Ð11 smal rende med 5 favne vand. Ytte1—st mod havet er en mængde skjær, holmer og eet- I’dhavnei herredet er (’llm-ø hm-n, mellem Vikelen Og Ullerø med 24 m. vand og ler— og sandbund samt plads for 2 å Et fartøier. Indseilingen syd— som vestf1—a er temmelig uren. Og tildels er ogsaa havnen selv uren.