Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/484

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SPIND HEmuñn. 473 Spind heri-ed. Spind heri-e(l (41.28 km.2, i 1891 l41O indbyggere, i 190O 1336 indbyggere) udgjør Spind sogn af Hermed præ9fegjel(l. Det er en del af Her-red lensmandsdistrikt og en del af Hel-rig thinglag. Spinds gamle navn var 1S))ind. Det kan efter O. Rygh tænkes, at Spindfjord oprindelig i meget gammel tid har hedt Spind; dette navn bruges nu og brugtes allerede i middelalderen alene som bygdenavn, og der vides ikke at være nogen gaard, som har hedt saa. Navnet synes at være hunkjønsord. Sognets gamle navn var Helkna sdkn. Spind herred ligger omkring Spindfjorden, syd for Lyng- dalsfjorden. Spind annekskirke ligger omtrent midt paa den søndre del af den mellem Lyngdals— og Spindfjord udstikkende halvø under nordlig bredde 580 5‘ 29“ og under 1ængde vest for Kri- stiania meridian 3Ô 49‘ 2“. “ Spind herred er et kystherred. Herredets største udstrækning fra nord til syd er 12.5 km. og fra øst til vest 10 km. Spind herred omgives af Heri-ed, Lyngdal og VV(LIl.S(’ herreder; mod syd støder det til havet. Af herredets samlede areal, 4l.:3 km.=’, er fastland 37.5 km. I herredet er endel øer: Km.Ð Vikelen. . . O.2 Ullerø .... .— O.9 Terø ..... . 0.2 Øskarø (Skarvø) . . . O.8 Lange .... . 1.4 125 smaaøer . . . . O.3 Sam1et area1 af øer ..... Spind herred udgjør størstedelen af den mellem Lyngdals- fjorden, Rosfjorden og havet liggende halvø, og dertil kommer en række syd for denne halvø liggende øer. Herredet, der intetsteds naar synderlig op over 16O meter, gjennemsættes af Spindfjorde11. Herredet bestaar af tilrundede knauser med forsænkninger.