Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/481

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

47O I.ISTER 0G MANDAl‘S AMT. Brisei(l, udtales Br‘isi, af skyld 3.68 mark. Husdyrbold i 189l var: 6 storfæ og 2 høns. Udsæd i 189O var: O.7O bl. byg, 1.75 bl. bavre, 9.80 bl. poteter. 1ste januar 189l havdes ber 2 2—hjulede arbeidskjærrer. B—riseid, af skyld 3.89 mark. I—lusdy1—hold i 1891 var: I best, 13 storfæ, 7 faar. Udsæd i 189O var: O.36 bl. bvede, 1.4O bl. byg, O.28 bl. bavre, 11.2O bl. poteter, 0.01 kg. græsfrø. 1ste januar 1891 bavdes ber 2 2—bjulede arbeidskjærrer. B—riseid, af skyld 3.413 mark. Husdyrbold i l891 var: 7 storfæ, 6 faar, l svin, 2 høns. Udsædi1890var: 0.713 bl. byg, 2.80 bl. bav1—e, 8.6O bl. poteter. 1ste januar 1891 bavdes ber 2 2—bju1ede arbeidskjærrer. Bøen, gaardnavn I1Îjellingbø, af skyld 3.84 mark. Husdyrhold i 1891 var: l best, 7 storfæ, 11 faar-, 1 svin, 11 bøns. Udsæd i l890 var: O.:36 bl. byg, 4.2O bl. baVre, 1l.2O bl. poteter. 1ste januar 189l havdes her 2 2—bjulede arbeidskjærrer. S:.?im]al, af skyld 3.19 mark. Husdy1—hold i 1891 var: l he-st, 6 storfæ, 1O faar, 3 bøns. Udsæd i l89O var-: 0.50 bl. byg, 4 bl. bavre, 9 bl. poteter. O.75 ar anvendtes til kjekkenbave- Væksten 1ste januar l891 bavdes ber 4 2—hjulede arbeidskjærrer. ])r(mge, 3 særskilt skyldsatte parcel1er, af skyld 6.47 mark. Husdyrbold i 189l var: l best, 14 storfæ (8 kjør og 6 kalve), 11 faar, 2 svin, 1 bøne. n Udsæd i 189O var: 3 bl. byg, 5.36 bl. bavre, 21.44 bl. poteter. 1ste januar 189I. bavdes ber 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Gamle gaar-dnavneiI—le1—redborred er:

 Hoveland =?=H(imlaml.=å= H(í-t?d)’ð(ll’Z(tI)d(,?).

7. Espe1and =?= IV)spi land . S. Eivensbelle *()yCim(lshella. St Høiland ’?=]—Iøylan(J. l:3. Briseid =î=.B1—is(—i()i. 20. J ersd al r =å=Geirs(lalr.

28. Grimestad =å=(1’r[m-ustaðir.

29. Saudland *Sau()l(md. 30. Eigeland =å=Eik-i((md. 532. Gjervoldsta-d =å=(—im-aPaldsstaðir. 33. Meland. =å=.lIe1)all(m(l. ä4. Ofte =?=.4lpfar. 36. RøineSkogen *Røyn1is.9kögr. 37. Bjelland 38. Røi11aasen 4 3. Tosaas 4 7 . I)rangeÏ (í ])rangi . Y 16. Austad =?=.4 u()asta()ir.