Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/480

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HERRED HI‘)RRI“2D. 469 triku1skyld var l.42 mark, og i Spind var de andre 239 brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var l.:37 mark. — ÞVed udgangen af 1895 var det nuværende Herred herreds 57 gaardsnummere delt i 2l6 særskilt skyldsatte brug og ved 11dgangen af 190O i 261 særskilt skyldsatte brug med en gjen- nemsnitsskyld af l.02 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Helvig thinglag: i 189l-95 244l kr., i l893—97 2461 kr., i l895—99 2386 kr. Efter den officielle sta“tistiks inddeling af de selvstændig be- boede brug i 1891 havde i Herred sogn, det nuværende Herred herred: 16 brug en matrikulskyld indtil 0.5O mark, 53 brug en ma- trikulskyld fra O.51 til 1.00 mark, llO brug en matrikulskyld fra l.01 til 3.00 mark, 7 brug en matrikulskyld fra 3.01 til 5.00 mark og 2 brug en matriku1skyld Over 5.00 mark. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i 189l. De større eiendomme i herredet er: Herved Zrræstegaard, Sande, af skyld 6.29 mark, er ikke re- (luceret i henhold til lov af 19de juni 1882. Gaardens indmark er opgivet at udgjøre 5.5 ha., udmarken 1O å 12 ha. Skogen, hvis fladeindhOld er opgivet til 6 ha., bestaar af birk, ek og or; den er utilstrækkelig til gaardene behov. Efter sognepræstens skematiske forklaring af l89l havde gaarden, som ikke har nogen husmandsplads, følgende besætning: l hest, 6 kjør. 5 faar, og gjennemsnitlig avling: 8.5 hl. byg, 6.5 hl. havre, 4.5 hl. rug, 71 bl. poteter. Udsæd i 1890 var: 0.35 hl. rug, 0.70 hl. byg, 1.39 hl. havre, 11.35 hl. poteter, 1.5 kg. græsfrø. 2 ar anvendtes til kjøkken- havevækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeids- kj ærrer I gaardene matrikulskyld er indbefattet et bortforpagtet stykke skolejord, hvor der holdtes l ko, men ingen udsæd havdesi 1890. Fulland, af skyld 4.53 mark. Intet husdyrhold i l891, da eieren bor i Farsund. Udsæd i 189O var: 2.8 hl. havre, 11.2 bl poteter. Til gaarden hører husmandspladsen Sfe1mnen, ogsaa uden husdyrhold, og hvor udsæden i 189O var: 0.36 hl. havre, 2.7 hl poteter. Bidringsaas, skrives almindelig Bedringsaas, 2 særskilt skyld satte parceller, af skyld 3.67 mark. Husdyrho1d i l891 var Y storfæ 8 faar. Udsæd i 1890 var: 0.70 hl. byg, l’.40 hl havre, ll.2O hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her l 2—hjulet a rbeidskj ærre.