Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/48

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1(R1ST1ANSANn BY. 39 Vandledningen fra Bjortjern skaffede byen en udmærket vandforsyning, efterat et fortvilet eksperiment med pumpeværket i elven var opgivet. Brandvæsenet er organiseret med branddirektør og 2O mand kasemerede i brandstation og 3 mand i særskilt udkigstaam. Reservekorps er lO0 øvede mand. Der er allarmapparat paa 6O steder. 2 dampsprøiter leverer 3500 og 800 liter i minutet. En i senere aar anlagt fødekum tillader benyttelse uafhængig af vandværket. Gaderne i Kristiansand er dels elektrisk belyst, saaledes ved havnen og i hovedgaderne; ellers er de belyst med gas. Det elektriske anlæg, der henter kraft fra Paulenfoss i Ottra ovenfor Kristiansand, er privat og ligesaa gasværket. God brolægning har gaderne i den i 1892 brandlidte bydel faaet, cementfortauge og i stor udstrækning stensatte kjørebaner, og sandflugten, der er en af byens plager, er blevet mindre generende. I l892 overgik byen som nævnt en stor ildebrand; efter denne brand udarbeidedes regler for den brændte bydels gjenopførelse Hel murtvang indførtes i hele den afbrændte bydel og endel af den gjenstaaende, delvis murtvang blev indført for den øvrige del af byen. Der blev udarbeidet en reguleringsplan, hvorefter byen skulde adskilles i fire dele ved gjennemgaaende 31 m. brede avenuer, nemlig gjennem Fæstningsgaden og Raadhusgaden. Byens brandstation var blandt de nedbrændte bygninger. Af større forandringer, der som ifølge af branden er foretaget vedkommende vandværket og brandvæsenet, kan nævnes: Vandledningen i Kirkegaden og Holbergs gade samt delvis i Vestre Strandgade, hvor den bestod af 5“ rør, er omlagt med nye 8“ rør. Der er anskaffet to dampsprøiter med fornødent tilbehør, en større og en mindre. I 1893 er vedtaget en omordning af brandvæsenet; ved siden af det faste brandkorps er oprettet et reservekorps til tjenst- gjøring i ildebrandstilfælde. Desuden oprettedes: 1 seilkorps, 1 nedrivningskorps, l red- ningskorps, 1 vagt— eller ordenskorps, 1 sprøite— og vandlanger- korps. O Det faste brandkorps skulde kaserneres i eller ved brand- stationen. Der opførtes i 1894 og 1895 nye brandvagts— og kaserne- bygninger, en med faǫade ud mod torvet, en mod Toldbodgaden. Kloakanlæg er fuldført, og byen er befriet for ulemperne ved de aabne rendestene.