Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/476

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I—IERRED HERRED. 46ð Udsæd og avl pr. maal samt foldighed i Heri-ed: Udsæd pr. maa1. Avl pr. maa1. Foldighed. Hvede . . 17 liter 2.9 hl. l7 Byg . . . 25 » 2.9 » lI.6 Havre . . 58 » 5.28 » 9 P0teter ..... 320 » 25.6 » 8 Udsæd af græsfrø pr. maal angives i 190O til 7 kg. og avl af hø pr. maal til 400 kg. Intet sted i herredet er udsat for frost paa kornet. I senere aar er adskilligt nyland ’opryddet. B1—ngen af forbedrede maskiner og redskaber er i den senere tid blevet almindeligere; antallet af slaa— og meiemaskiner var l i 1900. Tang bruges til gjødning, helst blandet med naturlig gjødsel. Paa næsten hver gaard er der mindre udyrkede stykker skikkede til dyrkning, men større strækninger kan de ikke kaldes. Det er især myrstrækninger. . I regelen er hjemmel1avnene tilstrækkelige. F jeldslaatter er der paa Vaddelim tilhørende gaarden Drange; de ligger ca. 4 km. i øst fra Drange paa heien paa grændsen mod Lyngdal herred. Der er ogsaa “godt beite. Flere nævneværdige fjeldbeiter eller fjeldslaatter er der ikke i herredet. Kreaturhol d samt fj ærkræ i Herred herred 1900: I—leste . . . . 24 Storfæ . . 7 78 Faar . . . 691 Gjeter . 3 Svin . . . I 7 Hans ......... . I 284 Kvæget er stedegent, ublandet kyst1—ace ogsaa kaldet lyng- dalskvæg. Der sælges en del husdyr, og nogle heste kjøbes for bygdens forsyning. Opdræt og sa1g af.hornkvæg har tiltaget noget. “ Faareholdet og svineholdet er aftaget noget, men der sælges lidt faar. Der sælges kjed og flesk. Melkeproduktionen er tiltaget lidt, men der sælges lidet melk. Der sælges meget smør, noget ost, men lidet uld. I herredet er der ingen meierier eller ysterier. 30 —— Lister og Mandals amt lI.