Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/472

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I—’ARSUND I.ADEsTr-:1). 461 Sammendrag af la(lestedet Farsund“9 b2l(Yg(3t for I902. 1ndtægt: Eiendomsskat ........ . . kr. 515.27 Skat paa formue og indtægt . . . . » 25 970.00 Afgifter ........ *) 730.00 “Grundleie og ringepenge . ..... » 2 600.00 Vedk. kirke og kirkegaard ...... 120.00 » den høiere kommunale almenskole . . » 4900.00 Gaver eller bidrag . . — ...... » 14 707.22 Refusioner og erstatninger . . — .... » 180.00 Andre indtægter .... . » 105.00 “1Ë1Γ2íèÎii4?1 . Udgift: Kommnnens bestyrelse, regnskabs— og skattevæsenet kr. l 560.00 Rets— og politivæsenet .......... » 2804.32 Byens offentlige arbeider . . . » 1972.00 Gadebelysningen ...... » 300.00 Sundheds— og medicinalvæsenet . — 427.5O Geistligheden og kirkevæsenet . » 1 8l1.69 Folkeskolevæsenet ....... » 7 816.67 Den kommunale høiere almenskole . Y— 12586.66 Fattigvæsenet ........ » 9 700.00 Træplantningsselskabet .... ) 100.í?O Almennyttige foranstaltninger. . » 80.05 Kommunens faste eiendomme ...... » 10.00 Renter af og afdrag paa laan ....... » 3 660.00 Ekstraordinære udgifter i anledning af branden. . » 6 998.6O Kr. 49 827.49 Budgettet for 1902 giver dog ikke noget korrekt indtryk af, hvad der for tiden medgaar til kommunens husholdning, idet den til bestridel§e af udgifterne ved reguleringens gjennemførelse, op- arbeidelse af gader, anlæg af kloaknet og opførelse af kommunale bygninger maa laane betydelige summer. Byens gjæld, der paa l)randens tid udgjorde ca. 55 0OO kr., vil sandsynligvis, naar de nævnte arbeider er fuldførte, være vokset til ca. V4 million. Skatteprocenten var i 1902 i Farsund 8.87. v