Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/470

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FAHSUND 1.Am-:sT1—:1). 459 Farsunds arbeiderforening er stiftet 187O til fremme af arbeidernes interesser. Medlemmernes antal var 33 i 1900. Farsunds sjømandsforening er stiftet1890 til fremme af sjømandsstandens interesser. Medlemmernes antal var 96 i l900. Farsunds handelsforening er stiftet 1890 til fremme af handelsstandens interesser. Medlemmernes antal var 26 i 1900. Af andre foreninger, der har været i virksomhed, kan nævnes: totalafholdsforeningen, den frivillige fattigpleie, fattig-foreningen, skytterlaget og træplantningsse1skabet, hvilke samtlige tidligere har nydt bidrag af det nedvoterede brændevinssamlag og tildels ogsaa af sparebanken. Farsund sparebank havde i 19O0 en forvaltningskapital af l097 573 kr., hvoraf var formue 102 773 kr. Til almennyttige foranstaltninger anvendtes der i 1891—95 kr. 17 945.67. P resse. I Farsund udkommer bladet ((LlSt(3l‘)4Þ (venstreblad) og «Farsunds Avis» (høireblad). Handel Ved udgangen af aaret 1895 var i byen 56 handelsborgere og 12 handelsberettigede kvinder. Udførselen til udlandet er væsentlig indskrænket til Iiskevarer, navnlig hummer og laks. Afsætning af indførte varer til byens indvaanere og om- liggende landdistrikter har udgjort stedets hovednæring. Torv- handelen med levnetsmidler er livlig. I det hele er handelen gaaet ikke ubetydelig ned, idet de ngunstige tider for skibsfa1—ten har vist sin indflydelse paa handelsomsætningen i det hele. Toldintraderne udgjorde i l891—-95 gjennemsnitlig aarlig l9847 kr. mod 28 287 kr. i 1885—9O. Farsund udfører fiskevarer: laks„ makrel, sild og anden fisk, derhos adskillig hummer. “ Der sælges en del ek i Farsund, lidt stav, planker, bord og ba“ttens. De vigtigste udførselsartikler fra Farsund var i l901: Laks ......... 8 22O kg. Sild (fersk) og anden fisk (fersk) 3 57O “) Hum1ner ........ 18 444 stkr. Trælast ...... J . 89 m.3 Den direkte indførsel fra udlandet er ubetydelig. Byen forsynes med kjed fra omegnen.