Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/465

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

454 l.IS’l’l-ill nu a1AX1).x1.s Am-. antal i 1892 endog var steget til 623 med en drægtighed af 28136 tons. Af disse skibe tilhørte omtrent 40 Vanse sogn. Stedet søgtes af havarister, og fiskeeksporten i Sommertiden i forening med selve fiskeriet gav anledning til fortjeneste. Fa-rsund besøgtes af Fredrik IV den 3dje juli 1704; han fortsatte derfra reisen over Listerlandet 0sear I var i Farsund 7de august 185323. I Farsund har i de sidste aartier været fuldstændig stagna- tion for ikke at sige tilbagegang. De næringsgrene, som byen oprindelig skylder sin tilblivelse og sin første opkomst, nemlig skibsfarten og fiskerierne, bar i den Senere tid ligget nede. Farsund blev 2lte august l901 hjemsøgt af en ildebrand, der ødelagde 250 huse. Der angives, at kun 5() huse blev staa- ende igjen. . Branden begyndte mellem kl. ]O og 1l om aftenen ved dampskibsbryggen i et pakhns. I)er var en stærk sydøstlig vind, som drev ilden indover byen, men denne hindrede ilden i at gaa over Fare bro. I)et tog dog længere tid, inden ilden udbredte sig noget videre. Sidehuset, hvor telegrafstationen var-. antændtes først og saa et hus til i den trange gade. — Senere øgede flammehɔvet voldsomt paa. Ildgnisterne stod som et snefog indover byen, og snart kunde man se tag efter tag i flammer. Det viste sig haabløst at forsøge at redde smaahusene, og beboerne gik straks igang med at redde sit indbo. En stor del indbo blev ogsaa bragt udenfor byen ud paa n1arkerne og reddedes. medens endel, som ikke var flyttet langt nok ud, strøg med. Den vestre og nordre bydel troede man i det længste skulde blive skaanet; men da den store skolebygning fængede ild, gav man sig til oppe ved— Baneveien at søge at begrændse ilden. Dette lykkedes heldigvis, og flere huse blev derved staaende. “ Der brændte: fogedgaarden, kirken og hele det paa høiden rundt denne liggende strøg. skolebygningerne, gymnastiklokalef- sparebanken m. v. Af fogdens kontor reddedes omtrent alt af betydning, fP8 kirken reddedes alterstagerne, alterdugen og en del andet til- hørende alteret, sparebankenS bøger og beholdninger m. v. redde- des, ligeledes endel fra ingeniørkontoret. De huse. som stod igjen, ligger langs Vestergaden Og î Svinehagen samt i fattigstrøget paa vestkanten — BaneveieI1— Af mere kjendte huse brændte dampskibsekspeditionen. tele- fonstationen, posthuset, apotheket. begge trykkerier, ølbolag9î— Og begge hoteller. Af de offentlige arkiver reddedes det meste kom-