Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/463

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

452 LISTER OG MANDAL8 AMT. bragte over 30O tønder sild. Torskefiskeriet dreves paa Island, ogsaa paa revet eller paa Doggers bank dreves fiskeriet. Man fik 4O fl. for tønden af den saltede revtorsk, senere i det høieste 33 fl. I en senere indberetning til kommerce-kollegiet skriver C. Pram, efter at have omtalt J. B. Lund og den store yndest, han nød: «Dog maa bemærkes, at hans driftighed, hans lyst til at sysselsætte og ernære mennesker har indviklet ham i maaske for mange anliggender, hvert for sig vel forstandigt, endog fordel- agtigt; men tilhobe mere end en enkelt mand eller maaske hans formue kan tilrække.» Det viste sig ogsaa, at den ovenfor omtalte betydelige virk- somhed oversteg handelshusets kræfter. Ved Jochum B. Lunds død i september 1807 var hans Status mislig,“ hvortil vel grunden var den, at huset havde lagt betyde- lige kapitaleri bygninger og døde værdier. Ikke destomindre kom dog huset Lund inden kort tid atter op og gjenvandt til- dels sin gamle anseelse, da J. B. Lunds ældste sønner Gabriel og Ebbe overtog forretningerne. Husets forfaldne sager rettede paa sig under hin tids omvæltninger i pengeforholdene, og under den pinagtige tilstand, hvori handelsverdenen kom ved krigen med England, paa den maade, at enkelte vestlandske sjøstæder og deriblandt Farsund slog sig paa kaperier og saaledes holdt sig skadesløs for tabet ved skibsfartens ophør og handelens standsning. De danske banksedlers synkende kurs var ogsaa til fordel for det forgjældede hus. Under deslige forhold var det, at J. B. Lunds eiendomme, skibe og fabriker gik over til sønnerne, eller til firma Gabriel (fë Ebbe Lund. Allerede ved overtagelsen af faderens affærer var sønnerne i besiddelse af nogen kapital, og denne voksede under kaper- tiden inden kort tid til en formue, som satte de unge chefe1— istand til at føre det samme store hus som fordum faderen En kaper, der byggedes i Farsund og førtes af Eilerf Carlsm fra Selø, tog samme aar, som Gabriel & Ebbe Lund etablerede sig„ en rigt ladet engelskmand, som prisedømtes og indbragte firmaet en betydelig sum. Det paafølgende aar skal kaperen have gjort endnu bedre affærer, og nu begyndte den fordelagtige licensefart og hummerudskibning til England, hvori firmaet Gabriel St Ebbe saavelsom Søren & Jonas Eilertsen Lund år Co. fandt virksomhed for sine skibe. Sidstnævnte handelshus havde havt mindre held med sig under krigen. Under englændernes bortførelse af den danske flaade fra Kjøbenhavn 1807 mistede de et hampladet fartøi paa Kjøbenhavns red, og desuden tabte firmaet endnu fem større skibe samt en meget kostbart udrustet ny kaperkutter, der