Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/452

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vANS1ä: HEnB1—:1). 441

 Do. fra Vatne til den derværende b(l-(l(„l(ll’ll; flad vei, af

længde kun O.2 km. 1i. «Nordre vei» fra þV(ll’8ltIt(Z om ]xÏjørre)(jord til Bryn(Z, hvor bygdevei nr. 1 berøres; derfra i nordvestlig retning om Or-e til JøllestH, 3.8 m. bred, flad vei med enkelte smaab-1kker ca. l:12; mellem Farsund og Bryne (Vanse kirke), der danner knudepunkt for flere veie, er den særdeles stærkt befærdet. Længde 14.3 km. 7. Fra-sidstnævnte vei om (§rimsby sydover til Søndre vei ved H(ma)zge)—; bredde 33.2 m., største stigning 1:1O og længde 2.7 km. S. Fra Nordre vei ved O—re vestover om;S’ta1“e til St(l“I)(’—SZl“(lIt(Z(‘]l; bredde 3l.2 m., største stigning l:12 og længde 4.5 km. 9. Nordha.sselveien fra sidstnævnte vei ved ()re sydover til Søndre vei ved Nordh(rss(—l.— flad vei med 3l.8 m. bredde og længde 2.6 km. F 10. Vatneveien fra bygdevei nr. 8 ved L(mgaager sydover til Søndre vei ved Vatue; forholdsvis flad vei med største stigning l: l5, bredde 3.8 m. og længde 2.1 km. l1. Fra bygdevei nr. 8 ved Status vei nordover til l’e1—e skolPh11s, hvor bygdevei nr. 6 skjæres (l.2 km.*); herfra fortsættes videre nordover om Skeibrok til H()“l“’OZd km.). Den første parcel har en bredde af 3.8 m. med stig11ing indtil 1:lO, den anden 32 m. og 1:8. Samlet længde km. l2. Fra bygdevei nr. ti ved Høilan((, ca. 2 km. ostenfor Bryn(1, vei nordover langs østre side af Præstevatn til HPl(Pig og videre om þVl’(’—S“f(ld til Eitl(md ved Framvaren. Bredde 2.5 in 3.2 m., største stigning ca. l:]O og længde ca. 4.6 km. l33. Gammel vei fra veikrydset ved BryIze (;bygdevei nr. 6) estover om iV(lIl‘S’(’ kirke og nordre side af Præstevat11 til Helvig, hvor foregaaende vei skjære-s, og videre til H8Z’I?íg.§ffl’(lIl(Z ved Helvig- fjorden. Bredde m., største stigning ca. l:7 og længde R km. l4. Aamdalsveien fra foregaaende vei ved I—’ansc kirke i nord- vestlig retning om Vanse kirke til gaarden .—l(M7l(Y(IZ; derfra om .Iaatog og Ti-vid ned til bygdevei nr. lå ved Tomsf(1.d. Bredde 2.5 a 3.2 m.; søndenfor Aan1dal, hvor veien er af ældre dato, fore- kommer stigninger indtil 1:6, men derfra til Tomstad haves nyere og bedre vei. Længde 6 km. l5. Elledalsveien fra bygdevei nr. vi ved Langelan(I i nordlig retning om T omsfad, Heskestad og lille til Ellestrand ved Eidsfjorden, der anløbes af rutegaaende dampskib paa Flekkefjord. Naar baad benyttes over en 9 km. lang fjordstrækning til .4belmɔs (kfr. bygdevei nr. 1 i I—1itterø herred), hvor privat be- fordring som regel er at erholde, giver denne vei en langt kortere og bekvemmere gjennemgangsforbindelse mellem Farsund og Flekke- fjord end hovedveien om Lyngdal. Om vinteren og vaaren er dog