Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/437

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

426 L—ISTER OG MANDALS AM’l’. anvendtes til kjøkkenbavevækster. 1ste januar l891 bavdes her 3 2—bjulede arbeidskjærrer. Stave og Velle, af skyld 4.8O mark. Husdyrboldi 1891 var: 1 hest, 4 storfæ, 5 faar, 12 bøns. Udsæd i“ 189O var: 0.67 bl. byg, 4 bl. bavre, 7 bl. poteter, 1.5 kg. græsfrø. l ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 bavdes ber 3 2—bjulede arbeidskjærrer. Vere, midtre, og Kongsbruget, 3 særskilt skyldsatte parceller, af skyld 4 mark. Husdyrhold i l891 var: 2 beste, 7 storfæ, 4 bøns. Udsæd i 189O var: 1.5 bl. byg, 6.5 bl. bavre, 1O bl. poteter. 1ste januar l891 bavdes ber 3 2—bjulede arbeidskjærrer. Slæ1:dal, af skyld 4.45 mark. Husdyrboldi l891 var:1 hest, 1O storfæ, 6 faar, 12 hans og l and. Udsæd i 189O var: O.25 bl. rug, 0.5 bl. byg, 6 bl. bavre, 9 bl. poteter. 0.6 ar anvend- tes til kjøkkenbavevækster. 1ste januar 1891 bavdes ber 1 4— bju1et arbeidsvogn og 2 2—bjulede arbeidskjærrer. Slævdal, 2 særskilt skyldsat-te parceller, af skyld 5.16 mark. Husdyrhold i 1891 var: 2 beste, 6 storfæ, 7 faar, 1 svin. 14 bøns, 11 ænder. Udsæd i 189O var: O.33 bl. rug, 1.33 bl. byg, 4 bl. bavre, 13 bl. poteter. 0.8 ar anvendtes til kjøkkenbave- vækster. 1ste januar l891 bavdes ber 5 2—bjulede arbeidskjærrer. Slaa-dal og Velle, 2 særskilt skyldsatte parceller af SZ(Pt?d(IZ og 1 af Velle, tilsammen af skyld 4.48 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 7 storfæ, 9 faar, 1O bø11s, 5 ænder. Udsæd i 189O var: 0.25 bl. rug, 1.2ð bl. byg, 8 bl. bavre, l2 bl. poteter, 5 kg. græs- frø. l ar anvendtes til kjøkkenbavevækster. 1ste januar 189l bav(les ber 8 2—bjulede arbeidskjærrer. Velle, 3 særskilt skyldsatte parceller, af skyld —l.443 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 best, 4 storfæ, 4 faar, 13 bøns. Ud- sædi 1890 var: 0.36 bl. rug, 0.5 bl. byg, 4.5 bl. bavre, 11 bl- poteter, l kg. græsfrø. 1ste januar 1891 bavdes ber 3 2—bjulede arbeidskjærrer. Kalleberg, 3 særskilt skyldsatte parceller, af skyld 4.1Omark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 5 storfæ, 7 faar, 10 bens. Ud- sæd i 1890 var: 0.2O bl. byg, —l bl. bavre, 7 bl. poteter. 0.5 af anvendtes til kjøkkenbavevækster. Over 3 skyldinark bar fremdeles: ’ I Farsund sogu: Szmde, af skyld 3.29 mark. .Eig(’T“6, gaardnavn Huseby, af skyld 3.()8 mark. I Vanse sogu: .lIos1—old, af skyld 3.88 mark. .lIosc?ol(I, af skyld 3.09 111fiI’k- L1mde, med en parcel af .lIos(—old, af skyld 3.40 mark. Ha11y(’ǫ østre, almindelig skrives Hou(—, af skyld 3.97 mark. Haug(—, østre af skyld 3.15 mark. Hauge, O—9Zl’(), 2 parceller, af skyld 4.26u1ark.