Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/434

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vANsE HE1mE1). 423 græsfrø. 8 ar anvendtes til næper. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer og— 1 høstemaskine for slaat og skur. Til gaarden hører andel i 7 husmandspladse med jord og andel i 56 bortbykslede stykker og tomter i Lushavn og Eigvaa-g. Huseby, af skyld 4.48 mark. Intet husdyrh0ld i 1891. Ud- sæd i 1890.var: 1.8 hl. havre. Til gaarden hører andel i 7 husmandspladse med jord og andel i 56 bortbykslede stykker og tomter i Lushavn og Eigvaag. Huseby, af skyld 4.5O mark. Husdyrholdi 1891 var: 2 heste, 6 storfæ, 6 faar, 22 høns. Udsæd i 1890 var-: O.9 hl. rug, 1.2O hl. byg; 5.8 hl. havre, 17 hl. poteter, 10 kg. græsfrø. l ar anvend- tes til næper og 0.5 ar til gulerødder. 1ste jam1ar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører andel i 7 hus- mandspladse med jord og andel i 56 bortbykslede stykker og tomter i Lushavn og Eigvaag. Huseby, af skyld 7.76 mark. Husdyrhold i 1891 var: 2 heste, 7 storfæ, 4 faar, 19 hønS. Udsædi 189O var: l.5 hl. rug, 7 hl. havre, l4 hl. poteter. 2 ar anvendtes til næper og O.5 ar til gu1erødder. 1ste januar 1891 havdes her 4 2—hjulede arbeidskjærrer og 1 høstemaskine for slaat og skur. Til gaarden hører 3 husmandspladse med jord helt og andel i 7 husmands- pladse med jord samt andel i 56 bortbykslede stykker og tomter i Lushavn og Eigvaag. I Vanse sogn: þ)ellPstad, af skyld 5.14 mark. Husdyrhold i 1891 var: 2 heste, 17 storfæ, 5 faar, l svin, 3 høns. Udsædi 1890 var: 0.5 hl. rug, O.5 hl. byg, 3 hl. havre, 8 hl. poteter, 25 kg. græsfrø. 1.5 ar anvendtes til næper. 1ste januar havdes her 2 4—hjulede ar- beidsvogne, 3 2—hjulede arbeidskjærer og I høstemaskine for slaat og skur. EjellestarI, af skyld 6.39 mark. Hus(lyrhold i 1891 var: 1 hest, lO storfæ, 4 faar, 4 høns. Udsæd i 189O var: 0.4 hl. rug, O.7 hl. byg, 3 hl. havre, 8 hl. poteter. 2 ar anvendtes til næper. 1ste januar 1891 havdes her 1 4—hjulet arbeidsvogn og 2 2—hju- lede arbeidskjærrer. Til gaarden hører l husmandsplads, ])alec:ig, med husdyrhold: l ko, 1 kalv, 2 faar-, 1 høne og udsæd: O.4 hl. havre og 4 hl. poteter. Lande eller Lundegaard —var den sidste af Kristiansand stifts sædegaarde, der beholdt sine adelige rettigheder. Ifølge Vanse kaldsbog var den nemlig lige til 1794 i besiddelse af sine friheder som sædegaard. Ligesom Hananger har den været i familien Smørs besiddelse. ’ Lunde gaard fulgte med det øvrige Smørs gods, der laa under Hananger gaard, og som jomfru Magdalene Olufsdatter (Bagge) 154O gav til AdelutZe Thronsdattɔr (Benkestok), og har