Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/427

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

416 1.1STEB OG MANDALS AMT. sammenslutning af gaardbrugere til fremme af standens interesser Medlemmernes antal ved udgangen af aaret 190O var 15O. Hananger kreaturforsikringsforening traadte i virksomhed 1884. Forsikringssum pr. 3 lte december 1900 var 28 421 kr. Vanse kreaturforsikring traadte i virksomhed i l887. Værdsættelse finder først sted, naar e1—statning kræves. Lister kreaturforsikringsse1skab traadte i virk- somhed i 189(). Forsikringssum pr. 3lte december 1900 var 40113 kr. Vanse sparebank havde i 19OO en forvaltningskapital af 1 205 267 kr., hvoraf var formue 133 585 kr. I Vanse herred er postanstalterne Vanse og .—lbild-Snes i L129fc*r. Paa Midhassel ligger V an se rigstelefon station. Abon- 11entnettet i herredet tilhører telegrafvæsenet. Bebygning. Vanse herreds bedst bebyggede del er Listen gaardene her er byggede, som om det var smaa landsbyer, idet mange opsiddere i regelen bygger sammen. I Vanse herreds nordre, bjergfulde del er bebygningen spar- som og spredt omkring paa heierne. Sætre findes ikke. Husansamlinger i Vanse herred er ved Eigvaag, Lushac“n, 7yø)’t’(’, Bø-ekne, Vask-e Valne, Bør-haug, Vesthassel, Østhassel, Mid- h(Zssel, Nordhassel, Vei-e, Vaagen-old — Skotte1.—old og Staven Antal beboede huse og hjemmehørende folkemængde er før omtalt, bind I, pag. 219. Gaardene paa Neseimaaens østside kaldes ()stbyg(len og Paa Vestsiden af dette vasdrag Ve-stbygden. Udhavneue Eig1:a(1g og Lusham er godt bebyggede. Udhavnene tilhørte før Farsund kommune, uden at nogen grændse var bestemt. Eigvaag, som har en tryg havn, havde i 1825 45 huse med 238 beboere i 46 familier, for størstedelen paa gaarden Huse- bys og tildels paa gaarden Skjoldnes’ grund. I 1891 h3VdG Eigvaag 253 huse og 9l indvaanere. Beboerne ernærede sig Ved sjøfart, fiskeri og lodsning. Eigvaags lodsoldermandskab havde i 1825 29 lodser. I havnen var sl(ibsværft og bradbænII1 .hV0Y store skibe kunde kjølhale. Lusha:.—n, der ofte skrives Lo(lsh(u;“n, er ogsaa en gammel ud- havn for Farsund og havde sin bedste tid under l(rigene i 1807 -14, da dristige kaperførere bragte sit bytte ind der. -