Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/424

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vANSE HERBE1). 413 I den til 0re hørende del er dybden 1—1.5 m., medens den paa Mabergsiden er 3—5 m. Myren er græsmyr, i de øverste lag især dannet af carexarter og i den dybere del tildels af andre sumpplanter, samt i sumpen for en stor del af mose. 0mkring kanterne er myren i de øverste lag formuldet og til en dybde af 1—-2 m. jordagtig. Naar vandafløbet er til- strækkeligt, er myren udmærket god dyrkningsjord. Mabergs del er allerede dyrket; men 0res andel ligger til beite og er et frugtbart pløibart felt; ved dyrkning vilde det bedre udnyttes end ved beitning. Bunden er lerholdigt grus; i sumpen er noget kiselguhr. Foruden disse myrer er der flere andre; saaledes har gaarden Tomsta(l flere sammenhængende myrer, og endelig er der myr ved (?lgjell. Fiskerier. De vigtigste fiskerier er efter makrel, laks og sild. Til laksefisket bruges kilenøter, til makrelfisket bruges driv- garn, og til sildefisket om vinteren benyttes et eller høist to garn, som sættes for en ile; flere garn kan ikke bruges paa grund af stærk strøm. Hjemmefisket er af vigtighed. Hummer, torsk, smaa og stor, sei, lyr, kolje. Ved kysten er enkelte sæl, som er til fortræd for laksefiskerne. Paa Rauna sees af og til et Snes sæl. Niser skydes af og til. e Det samlede udbytte af fiSkerierne iVanse herred: Kr. 1895 (32 9()4 1896 67 614 1897 54 657 1898 5O 621 1899 78 59() 190O 99 790 Udbytte af makrelfisket i Vanse herred: Kr. 1895 12 5OO 1896 9 900 1897 10 5O0 1898 18 375 1899 34 72O l90O 5180O