Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/418

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vANSE HERRE1). 407 Kreaturhol d samt fjærk1—æ i Vanse herred: 189O. 190o. Heste ....... 5l6 522 Storfæ . . . . 2 816 2 692 Faar. . . .351O 3249 Gjeter . . . 3 — Svin . . . . 58 67 Høns . . . 7 733 22 097 Ænder . . . 102 6O Gjæs ....... 5 5 Kvæget er blandet; for nogle aar siden blev engelsk race foretrnkket, nu lægges mere an paa opd1—æt af norsk kvæg. Paa Lister holder man helst heste af gudbrandsdalsk race, medens man ellers i landet holder sig mest til fjordheste. Der sælges mange kjør fra Vanse. Endel heste sælges, men endel kjøbes ogsaa. Faareholdet og Salg af faar er af nogen betydning Svineholdet og Salg af Svin er tiltaget noget. Salg af kjød og flesk er af megen betydning Melkeproduktionen har tiltaget meget, og Salg af melk til byen er af vigtighed “ I Vanse er der intet meieri eller ysteri. Skog mangler helt. Saavel det flade land som fjeldene er helt snaue. I Vanse herreds nordre del er dog hist og ’her lidt løvskog langs fjorden; naaleskog er der ikke. I myrerne er ofte store fururødder, hvilket viser, at egnen engang har været skogbevokset. De træer-, som vokser i herredet, er or, ek, rogn, asp og ask; dette er de almindelige vildtvoksende træer. I senere aar er plantet furu og gran. Herredet maa kjøbe bygningstømmer, brændev-ed og mate- rialier til baadbygning. Sædvanlig kjøbes færdigtømrede byg- ninger. Der kjøbes endel stenkul, og brændeved kjøbes fra fjordene og Østlandet. Havet har fra gammel tid skaffet Lister endel af det brændsel, som trængtes, idet resterne af de skibe, som forliste, skylledes op, og mange af disse rester var kun tjenlige til ved. Efterat seilskibene er aftagne i antal, og efterat dampskibene mest bygges af jern, er havet blevet karrigere paa disse sine gaver, og man skaffer sig da undertiden ved paa den maade, at der for- anstaltes kunstige forlis. Man kjøber gamle skuder for billig betaling, seiler dem op