Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/414

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vANSE HERRE1). 403 Km.Ð H. o. h. i m. Præstevatn ....... O.6 Eitlandsvatn (Hallandsvatn) . . 0.7 Ulgjellsvatn ....... 0.3 Frøistivatn ..... . O.1 Aamdalsvatn . . . . 0.2 Del af Framvaren . . . 2.7 Hanangervatn . . . 1 .2 4 Grimsbyvatn . . O.3 Krognesvatn . . . . O.3 35 smaavande ...... 0.6 Samlet areal af ferskvand lO.1 Vandene og elvene er i det hele ikke rige paa fisk. Der findes ørret og aal og i et par af vandene røyr. Vande med fisk er Nese&imvatn, Præstevatn, Hanangervafn, Hal- l(mdsvatn og Ulgjell-S—vatn. Indsjøen Framvaren ligger saa lavt, at den staar i forbindelse med havet, saa at vandet er brakt; der har været fisket meget ørret. Der er nylig gravet en dybere kanal, og samtidig siges en stor del ørret at findes død langs stranden. Elvefisket er ikke af betydning. Kyst. Vanse herred er paa 3 sider omgivet af havet og af fjorde; mod øst begrændses det af Framvaren, som kun ved en O.5 km. lang strøm, Straumen, i hvilken strømretuingen Skifter med ebbe og flod, skilles fra Helvigfjordens bund. Mod øst støder Vanse herred videre til Lyngdalsj)o)—dem ytre del paa 8 km.s længde. Denne fjord har først nordlig retning indtil Farsund, der ligger paa Vestsiden af fjordens smaleste del, 0.4 km. bred. Fjorden bøier derfra af i nordøst. Indseilingen sker enten østenom eller vestenom Færø. Fjorden er temmelig uren. Ankerpl’adse under indseilingen vestfra er: Nord for Hummerdusholmen og øst for Indre Flyn(lresZ1y“ær kan indtil l6 fod dybtgaaende fartøier løbe ind og ankre paa 8 m. vand og sandbund, dog ikke med vinden høiere end østsydøst. Indseilingen er uren. 1S’ildevig er stoppep1ads for mindre fartøier paa Sil(I(‘uighol- mens østside. Indseilingen er ogsaa her meget uren. Lushavn, udhavn til Farsund, er en god havn med fra l9 til l0 m. vand og med plads for omkring 20 fortøiede fartøier.