Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/399

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

388 L1STER os MANI)A1‘s Amt Paa Lenefjordens vestside er større, dyrkbare strækninger, ligesom paa Spangereid, hvilket sidste sted desuden har en heldig beliggenhed for fiskeri og jægtefart. — Sætre er der ikke. — Spangereid herreds matrikulskyld er 315.83 mark. Spangereid herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 58 gaardsnummere hvilke efter herredets nuværende matrikul- skyld havde en gjennemsnitsskyld af 5.44 mark. Ved udgangen af 1890 var det daværende Søndre Undal herreds 190 gaardsnummere delt i 974 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 1891 var samlet i 829 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.23 mark. “ Af disse 829 brug var i Valle sogn, det nuværende Søndre Undal herred, 538 brug. hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.31 mark, og i Spangereid var de andre 29l brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.08 mark. Ved udgangen af 1895 var det daværende Søndre Undal herreds 190 gaardsnummere delt i 1000 særskilt skyldsatte brug. Ved udgangen af 190O var Spangereid herreds 58 gaards- nummere delt i 392 særskilt skyldsatte brug med en gjennem- snitsskyld af 0.8O mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Søndre Undal thinglag i 1891—95 2517 kr., i 1893—-97 2620 kr., i 1895—99 2652 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig beboede brugi 1891 havde i Spangereid herred: 43 brug en matrikulskyld indtil 0.5O mark, 111 brug en matrikulskyld fra 0.5l til 1 mark, 134 brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, 3 brug en matrikulskyld over 3 skyldmark. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd m. m. er fra op- gaverne ved folketællingen i 1891: De større eiendomme er: Høiland, 3 særskilt skyldsatte parceller, af skyld 3.27 mark. Husdyrhold i 1891 var: 5 storfæ, 8 faar, 2 høns. Udsæd i 1890 var: l hl. byg, 1 hl. havre, 4 bl. poteter. 0.01 ar an- vendtes til løg. .—lam-land, skrives almindelig Omland, 2 særskilt skyldsat1e parceller, af skyld 3.1O mark. Husdyrhold i 1891 var: G storfæ “og 5 faar. Udsæd i 189O var: 1 hl. byg, 1.3 hl. havre, 5 hl. poteter. 0.05 ar anvendtes til gulerødder. Til gaarden hører Ve husmandsplads, o: pladsen ligger under begge brug paa Aamland.