Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/397

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

386 LISTER OG MANDALS AMT. Al herredets skog eies af bygdens indvaanere. — Der er noget snaumark skikket til skogkultur, og der fore- gaar lidt saaning, plantuing og udgrøftning af skogmyr. De bedste skoggaarde i herredet er Stokke, Flad-stad og Reme. De største myrer i herredet er Høilandsmyren, Hægelands- myren og Jorenstadsmyren paa Lindesnes, Garemy1—en ved Grons- fjord, Bja-amyren og Hestelandsmyren ved Lenefjord. Samtlige er muldmyrer blandet med mose og skikkede til dyrkning. Der er flere torvmyrer, hvoraf endel mindre gode, men samtlige benyttes. i Ved kysten fiskes torsk, sei, lyr, kolje, hvitting, makrel, berggylt, sypige, blaastok, katfisk, aal, laks, hummer, krabbe og iser. Der bruges garn, ruser, bakker og teiner samt not. Hjemmefisket er af vigtighed Sam1et udbytte af fiskerier i Spangereid herred: Ex. 1895 . . P 5l 410 1896 . 44 40O 1897 . 40 5OO 1898 . 36 25O l899 . 48 225 1900 ...... 49 33O Samlet udbytte af 1aks— og sjøørretfisket1Span gereid herred: Kn 1895 . 576O l896 . 3900 l897 . 32O0 — 1898 . l850 1899 . 3025 1900 .... 5l0O Udbytte af Humme1—fisket i Spangereid herred En 1895 . 20400 1896 . 14000 1897 . 13000 1898 . 15500 1899 . 19200 19OO . l520O