Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/395

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

384 LISTER OG MANDALS AMT. vinduerne knuste .... Foruden denne farlighed for sjemænd, at hele Nordsjøen bærer paa denne odde. kommer endnu til, at utallige skjær og fluer gjør det umuligt uden lods at vove sig ind i nogen af de ypperlige havne, som ligger her, den ene ved siden af den anden. Flere ulykkelige tilfælde har ogsaa overbevist om, at der er langt mere sandsynlighed for at bjerge livet i rum sjø, end naar skibet strander paa en klippe, hvor det springer itu som glas. Øienvidner har fortalt mig, at skibe ved høilys dag er strandede paa Lindesnes, og at alt mandskabet stod beredt til at springe iland, men af mangel baade paa fodfæste og noget at gribe om, er styrtet tilbage i havet De modigste og forvovneste sjømænd taler om dette enes med angst, og næsten enhver har en fortælling om den far-e, han en eller flere gange har udstaaet her. Mangt et øie er lukket her, og den overtroiske almue hører ofte de forulykkede sjæles fæle skrig og ynkelige jamren og ser ofte de gjerriges skygger iblandt disse at vandre urofuld paa stra11dbredden for at faa den forliste formue tilbage, som havet skjuler.» . J o r d s m o n n e t i herredet er muldblandet, sandblandet ler og myr. Dyrkbart land af større udstrækning er der kun paa Spangerei(l. Ellers ligger det spredt og ved kysten. Arealet er saaledes udnyttet: Ager . . . . 1.9 km.9 Eng . . . 4.4 » Ager og eng . . . .... 6.3 km.? Skog ........... . 10.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr . . 47.1 » 63.4 km.2 U(lsæ(l og avl pr. maal samt foldighed i Spangereid: U(lsæd pr. 1naal. Avl pr. maal. Foldighed. Rug .... 4O liter. 2.80 bl. 7 Byg .... 50 » 3.0(l » 6 Bland korn . . 55 » 2.75 » 5 Havre . . . 55 » 3.85 » 7 Poteter. . . 400 » 20.00 » 5 Der var ingen udsæd af græsfrø i 19OO i Spangereid. I senere aar er noget nyland opryddet.