Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/392

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SPANGEREID Hr-:RHEI). 381 Den del af her-redet, som ligger vest for Lenefjorden og nord for J aasund, har som regel steilt affald mod syd og øst. Ved Jaasund, der paa en mærkværdig maade gaar ind til Lenefjorden, ligger Jaasundgaardene, og kun ved dette trange sund — Jaasund betyder det trange sund — staar Lenefjorden i forbindelse med havet. Strækningen øst for Lenefjorden naar mod øst hen til Tar- vatns sydvestlige hjørne. Fra Tarvatn gaar en forsænkning fra gaarden Fidje mod vest til gaarden Møgedal ved Lenefjorden, og veien følger denne forsænkning. Syd for denne forsænkning ligger Hestheia, “207 m.; nær kysten øst for Remesfjorden ligger en top, S‘ignalen, 1l0 m. Øer. De største øer er IlYl“—S’6(?I’Il8, som er to, skilt ved et smalt sund. Den østlige ø naar 96 m. o. h. I større afstand fra kysten ligger en øgruppe, Indvaare og Ude-aar-e; den største og nordligste af øerne i denne gruppe naar en høide af 4l m. Sydlig for Vaarøerne ligger nogle boer, Gj(B—9lí)lg6’Y’Il(3 og Kletten, der naar lidt sydligere end øen Kraaga ved Ryvingen, som er det syd1igste punkt i Norge, der ikke oversky1les af havet Spangereid herred bestaar af granit. Omkring Lenefjorden nord for .]aasmrd er der hornblendegranit. Større udfyldninger af løse masser er der ved Spangereid (se bind I, pag. 57). Elve. I Spangereid herred er kun mindre elve og bække. Der er ørret i de fleste. Indsjøer. Efter karterne er der lO indsjøer, der helt eller delvis tilhører Spangereid herred. De er alle smaa Af Tarvatn falder kun den vestligste del i Spangereid herred, resten i Søndre Undal, og det er omtalt under dette herred. Km.2 Del af Tarvatn . . . 0.1 Mønestadvatn . . 0.1 Jørenstadvatn . . O.2 Høilandsvatn . . 0.1 Vaagevatn. . . O.2 5 smaat-ande. . ..... 0.1 Tilsammen 0.8 . Kyststrækningen mod havet er i Spangereid herred ca. 48 km. lang; flere fjerde gaar ind i herredet.