Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/390

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

sPANGEHEH) HEHBEI). 379 6. Bygdeveien paa Vestsiden af Undalselven fortsættes som ridevei ind i Nordre Undal herred. ’ Gaardveiene (rideveie) paa Vestsiden af Undalen er for. en stor del maadelige og vanskelige at befare med hest. Valle hovedsogn var i l899 delt i 19 skolekredse med 472 undervisningsberettigede bern, 9 lærere, l lærerinde. Spangereid herred. Spangereid herred (63.36 km.2, i 189l l 734 indbyggere, i l900 l763 indbyggere) udgjør Spangereid sogn af Søndre Undal præstegjeld. Det er et lensmandsdistrikt og en del af Søndre Mandal thinglag. Spangereid Sogns gamle navn var Spangareiðs sökn. Navnet ɔS))angareið kommer af spøng, en spange, p1ade, ogsaa liden bro; eidet forbinder Lindesnes halvø med fastlandet. Spangereid herre(l, der i vest grændser til Grønsfjorden er det sydvestligste herred i Mandal fogderi. Spangereid herreds væsentligste del er fastland, men det indbefatter derhos en del mindre paa estsiden af Lindesnes liggende øer. Spangereid annekskirke ligger omtrent midt iSpangereid herred under nordlig bredde 58“ 2‘ 43“ og under længde vest for Kristiania meridian 3C 34‘ 39“. Spangereid herreds største udstrækning fra nord til syd er ca. 17 km. og fra øst til vest ca. 13 km. Spangereid herred omgives af Lyngdal og Søndre (’Hdal heri-eder; mod syd grændser det til havet. Af herredets samlede areal, 63.4 km.Z, er fastland 58.7 km.2 Øer er: Km.Z Midtfjordsø . . 0.1 Vaageholmen . . . O.2 Hillegarneerne . . 0.2 Store Vikskjær . . 0.04 Agnesskjær . . 0.1 Kjelholm . . 0.1