Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/389

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

378 I.lSTER 0G MANDALS AMT. vei i sydlig retning til Døble; bredde 2.5 m., største stigning l: 7 og længde 1.5 km. Omkring Gaasela.nd og Døble, hvorhen veiene først er for- længede i de senere aar, findes store vidder af et næsten fuld- stændig skogbart, men grusrigt og jevnt smaakuperet terræn, der vistnok ved plantning vilde afgive en fortrinlig skogbund. 24. Fra chausseen gjennem Undalen ved Skofleland, 3 km. nordenfor Vigeland bro, bygdevei i nordøstlig retning om Skar- stad, Er-land m. v. til Kaarstøl, hvorfra en tarvelig privat kjøre- vei fører over til Eigeland i Holme, kfr. bygdevei nr. 12 i sidst- nævnte herred. Veibredde 2.5 a 3 m. og stigninger indtil 1:6 opover til Erland, medens veien østenfor er af nyere dato med bedre stigningsforhold. Længde 9.2 km. A 25. Fra chausseen ved Erseid i nordøstlig retning om M(eresland til Røksland; bredde 2.5 m.; voldsom Opstigning til Mæresland med maximum l:5 a l: 4. Længde 3 km. 26. Fra sidstnævnte vei ved Mæreslan(l en kort sidevei nord- over til Haga; bredde 2.5 m., største stigning l:10 og længde 0.9 km. Den samlede længde af Søndre Undal herreds bygdeveie bliver saaledes 84.2 km. Af private gaardveie findes i Søndre Undal kun yderst faa-, idet de —fleste veie er rodelagte. Af adskillig betydning er dog et nyere privat broanlæg over 2l0ølhusfoss, 6 km. nordenfor Vigeland, hvorved bygdevei nr. 19 paa Vestsiden af Undalselven forbindes med hovedveien paa østsiden; dette anlæg er endnu ikke overtaget af kommunen. Rideveie (fodstier). 1. Den gamle postvei fulgte vester- fra den nye vei fra Sandnes, hvor der var færgested over Lene- fjorden op til Tr(e(lal. Fra Trædal gik den over Børstad til Vi-aa i Ho1me og vedligeho1des paa dette stykke endnu som ridevei. Denne vei var anlagt omkring 1765. Før denne tid gik postveien nord om Vers-mohei over Høiland til Osestad og var da saa slet, at posten maatte bæres. Rideveie er: 2. Vei fra Erseid over Skarstad til Noreim og derfra videre til Skrø1;je i Holme ved bygdeveien fra Holme kirke til Vraa. 3. Bygdeveien til Erland fortsættes som ridevei til gaarden Svinestad i Ma11dalen, Holme herred. 4. Nr. 2 og 3 staar i forbindelse ved et veistykke fra Er- ZG)l(Z til No-reim. 5. Bygdeveien til Mæresland fortsætter som ridevei til Raks- land og derfra: a. Til Svin-e.9tad i Holme. b. Over Vaagesta(I til Mam2eraag i Øis1ebø herred.