Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/388

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SøN1)HE UNI)A1. HERm-:1). 377 11. En kort afstikker fra sidstnævnte vei vestover til gaar- den ()pshus; bredde 2.5 m., stigning ca. 1: 6 og længde O.9 km. 12. Gjennemgangsvei fra den vest1andske hovedvei ved Far- dal (3 km. vestenfor Vige1and) i sydvestlig retning til Spangereid grændse ved Gaasestein, hvorfra fortsættes udover til Lindesnes (kfr. bygdevei nr. 2 i Spangereid). 0verordentlig tung og bakket vei med stigninger indtil 1: 5, bredde 2.ö m. og længde 5.7 km. l3. Sidelinje fra sidstnævnte vei ved Vettes(Ial i vestlig retning til Spangereid grændse, hvorfra fortsættes til Møgedals- strand (kfr. bygdevei nr. l i Spangereid). Bredde 2.5 m., stig- ning ca. l: 6 og længde O.9 km. 14. Fra den vestlandske hovedvei ved Steinslan(Ii sydvestlig retning til gaarden Rømteland. Bredde 2.ð m., stigninger indtil 1:7 og længde ca. 2.6 km. 15. Fra den vestlandske hovedvei ved Tveiden nordover til gaarden —S’tedjedal; bakket vei med stigning l:7, bredde 2.5 m. og længde 2.5 km. 16. Sidelinje fra sidstnævnte bygdevei vestover til Høilan(l, med samme bredde og stigning; længde 1.6 km. l7. Fra den vestlandske hovedvei ved Udland i sydvestlig retning om Moland til ]jorfel(md, oprindelig anlagt som tarvelig gaardvei med bredde 2.Ö m., stigninger indtil l: 5 og længde 2.6 km. l8. En liden veistump fra hovedveien ved San(lues sydover langs Lenefjo1—den til Molandsli; bredde 2.5 m., stigning l: 8 og længde 0.7 km. 19. Bygdevei fra Vigel(md nordover langs vestre side af Undalselven til Fos-9, hvor elven bøier østover, medens veien fortsætter nordover gjennem et sidedalføre til henimod Røisesta(l; herfra bøies vestover om Eigedal til Gaa9el(md. Veien er særlig paa den nedre del, hvor forskjellige biveie slutter sig til, stærkt befærdet; indtil Foss er den næsten uden stigninger, men har paa sine steder kun en bredde af 2.2 m.; forøvrigt er bredden 2.5 m. og største stigning l: 8. Længden udgjør l5.2 km. 20. Sidelinje fra sidstnævnte bygdevei ved Hogsaaen vest- over om Aas til Stil(md. Lang og uafbrudt Opstigning fra dal- bunden med l: 6, senere tildels myret terræn. Bredde 2.Ö m. og længde 5.6 km. 21. Fra bygdevei nr. l9 sidevei langs vestre side af Grisle- vatn til Gris-ledal; saa godt som flad vei med bredde 2.5 m. og længde 2 km. 22.’ Sidevei fra sidstnævnte vei ved Grislevatns udløb vest- over til Birkestøl; bredde 2.5 m., stigning l: 7 og længde 1.5 km. 23. Fra bygdevei nr. l9 mellem Eigedal til Gaaseland side-