Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/387

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

376 L1STER OG MANDAI.S Z—mr. Den eneste del af herredet, som endnu savner vei, er kyst- strækningen vestenfor Undalselvens udløb fra Naversund til Svine, hvor der bor en ganske talrig befolkning; her maa som vandt-ei benyttes en delvis aaben fjordstrækning eller i tilfælde af uveir en yderst besværlig gangsti over heierne. Anlæg af en bygdevei har derfor her længe været paa tale, muligens i forbindelse med en ny gjennemgangsvei til Spangereid istedetfor den nuværende hakkede vei om Gaasestein (bygdevei nr. l2). Søndre Undal herreds bygdeveie er for tiden følgende: 1. Fortsættelse af bygdevei nr. 21 i Halsaa og Hartmark herred fra Rosshaven nordover om Sk:jøllungstad uld1.—aa-ejabrik til gaarden Romedal. Bredden er 2.5 m., største stigning l:7 og længde 2 km. 2. En kort afstikker i vestlig retning fra sidstnævnte vei til gaarden Sk;jøllungstad; længde 0.4 km. 3. Fra den vestlandske hovedvei ved Fa9sela11d-svatn ivestlig retning om Fasseland til Støle; bredde 2.5 m., stigninger indtil l: 4 a l: 5 og længde 3.4 km. 4. Fra den vestlandske hovedvei ved Trædal først i nord- østlig senere i nordvestlig retning til gaarden Vallehei; bredde 3 m., største stigning l: 7 og længde 3.1 km. 5. Fra sidstnævnte vei i Ti-ædals udmark sidevei øster-er til Blørsfad; bredde 3 m., største stigning l: 8 og længde 2.4 km. 6. Fra hovedveien ved Valle præstega(u-d sydover langs østre side af Undalselven til Eigeland og Tyaum; 2.5 m. bred vei, der for størstedelen er flad, men udenfor Eigeland, hvor den fjerner sig fra elven, har stigninger l: 8, længde 6 km. 7. Fra sidstnævnte vei ved Eigeland ny anlagt sidevei øst- over til Kvaqflord; bredde 2.5 m., stigning l: 8 og længde 2.2 km. 8. Fra den vestlandske hovedvei ved Vigeland sydover langs vestre side af Undalselven til sti-andstederne Snig og Naver.s“und. Paa denne vei, der er 2.5 a 3.2 m. bred og for størstedelen flad, -men med enkelte smaabakker indtil l: 7, befordres til sine tider adskillig forædlet trælast til udskibning m. v., ligesom der ved Naversund er anlagt et kalkbrænderi. Af stavtrafiken fra den øvre del af Unda1en foregaar dog den væsentlige del i pramme fra Buhølen, ca. 5 km. ovenfor Vigelands“bro, ud til Snig, vei- længde 5.2 km. 9. Sidelinje fra Rauberg ved sidstnævnte vei vestover til gaarden Gjeideland; bredde 2.5 m., stigning I:8 og længde 1.1 km. 10. En isoleret Veistump fra LOIlc’8ff7’(lR(Z(§Tt (ca. 1.5 km. vesten- for Naversund, kfr. næstforegaaende vei) i nordvestlig retning forbi Lone til Tari:atn; bredde 2.5 m., stigning indtil l:7 og længde 2 km.