Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/386

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

søN1)BE UNDAL HEHRE1). 375 til Undals kald ikke lovlig at være; men efterdi han har Kri- stopher Goyes kollats, kunne vi ikke om samme kald give nogen endelig dom, men henstille sagen til kongens afgjørelse.» Hr. Hans beholdt dog kaldet og blev upaatalt præsti Undal i 40 aar. Han var gift med adelsfrøkenen Mai-ine Theiste fra Ha- nanger og var en meget lærd og begavet mand, der har efter- ladt sig en samling latinske digte og breve. Legater. Krogh“s legat. Peder .—1adnesen og hustru Berte Osmrmdsdatter“ skjænkede ved gavebrev, dateret Roland 4de november 1857, konfirmeret 12te lebruar 1859, til Valle Sogns fattigkasse 1O0 spd., hvoraf renterne skal udbetales «til en flittig husarm familie eller familier». Hovedveie. Den vestlandske hovedvei er fra Halsaa og Hart- mark grændse ved Fasselandsvatn til V—igelands bra (ca. 5 km.) i 1864—67 omlagt som chaussee med største stigning l: 20 og kjørebredde 4 m. med enkelte indskrænkninger; denne del af veien, der blandt andet danner byvei for hele Undalen, er stærkt trafikeret. Fra Vigelan(l vestover til Lyngdal grændse ved Sandnes haves kun gammel grusvei med 3.8 m.s bredde og vold- somme op— og nedstigninger (indtil 1: 4) over det høidedrag, der sydover fortsættes ud til Spangereid og Lindesnes; særlig tung er opstigningen paa Vestsiden fra Lenefjorden til høiden ved 0sestad. “ Vigelands bra fører over Undalse1ven, der“ her er bred og seilbar, paa 5 indklædte sprængværksspænd af træ, hvilende paa pæleaag; broens samlede længde er 60 m. og kjørebredden “4 m. Noget ovenfor broen er anbragt isbrydere af træ. Den vestlandske hovedvei har inden herredet en samlet længde af 13.9 km. Af den gamle bygdevei gjennem Undalen er den inden Søndre Undal liggende del, nemlig fra Vigelands bro langs den østre side af elven til grændsen mod Nordre Undal ved Gaupedal, i l890 omlagt som hovedvei (chaussee) med veibred(le 4 m. og maximums- 8tigning l: 30; veilængden er 9.1—km. Den samlede længde af Søndre Undal herreds .hovedveie er saaledes 23 km. Andre rodelagte kjøreveie. Søndre Undal herre(1 hører til de med offentlige bygdeveie bedst udstyrede distrikter i amtet, idet saadanne efterhvert er anlagt selv til mindre og afsides beliggende heiegaarde; da Undalens sider gjerne er bratte og terrænet kuperet, ligesom kun smaa midler har staaet til raadig- hed ved veienes oparbeidelse, har særlig de ældre af disse gjerne mindre tilfredsstillende stigningsforhold.