Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/382

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SøNnHE UNDAI. HERR1—:n. 371 Brandsnes, enten af et af mandsnavnene Brandr eller Brand- u(fr eller ogsaa af ordet brandr, sted ryddet ved brænding i skogen. Erseid, sandsynligvis af et af mandsnavnene Erpr eller Eirikr. Gaa-Selund er maaske af mandsnavnet Gri-S—i, men kan ogsaa komme af fuglenavnet gás. Det samme er tilfældet med gaard- navnet Gaasestein. ’ Gmndeland, sandsynligvis af mandsnavnet Grundi, men kan ogsaa forklares af adjektivet grænn. Kaarstøl, sandsynligvis af mandsnavnet Kári. Røksland er maaske at forklare af mandsnavnet Refr, mu- ligens ogsaa af et lignende personnavn eller af ordet refr, m, ræv, eller ri.f, n, et rev. Roland, maaske af mandsnavnet Röi eller af Röaldr, Rauðr, Raði —— kanske ogsaa af appellativet rá eller rö, f, vraa. Sh;jeggestad er sandsynligvis afledet af mandsnavnet Skeggr, Skeggi, men kan ogsaa henføres til elvenavnet Sh;jegga. Skjøllungstad kommer af mandsnavnet Skjǫlduljr. Sko-ffeland kommer af mandsnavnet Skopti; det samme er tilfælde med Skoptavik. Steinsland kommer enten af mandsnavnet Sleinn eller af et andet med Stein som første led sammensat personnavn, maaske ogsaa af appellativet stein-, sten. CR(lBT’O er sandsynligvis at forklare af kvindenavnet Unnr; maaske ogsaa af et af personnavnene Uni, Unáss eller Auðun. Vigeland, sandsynligvis af mandsnavnet Vlk-ingr eller maaske af Viðkunnr. I Spangereid: Harald-9tad, af mandsnavnet Haraldr. Haavestøl, muligens af mandsnavnet Háuarðr. Hægeland, enten af kvindenavnet Helga eller af mandsnavnet Helgi eller muligens af adjektivet heilagr. Jørenstad, sandsynligvis af mandsnavnet .]ǫrun(lr, der senere er flydt sammen med Jørgen Kiddel-enes er sandsynligvis af mandsnavnet Ketill og Ketjull. Leksbø, sandsynligvis af mandsnavnet Leikr, maaske af elve- navnet Leksa. Stusvig, kommer sandsynligvis af mandsnavnet Stúj‘r eller maaske —S’tyrr. Svem:evig hed vistnok før Svtnavik. Oldfund: — V Stenalder . . O Broncealder. . . O