Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/376

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SØNDRE UN1)A1. HEnBE1). 3365 Søndre Uudal sparebauk havde i 19O0 en forvaltnings- kapital af 48l 894 kr.,— hvoraf var formue 65 975 kr. “ I Søndre Undal herred er p o S t a n s t al t e r n e l]mlal og SCinø. Der er ingen telegraf— eller rigstelefonstationer i herredet. Derimod er der privattelefon med centralstation paa VigelaHd og B—uhølen. — Husansamlinger i Søndre Undal er ved Svinø, Vïg(’l(l]ld, Snig strandsled og Rauberg; antal beboede huse og hjemmehørende fol- kemængde er før omtalt, bind I, pag. 218. De tættest bebyggede dele af Søndre Undal herre(l er I’ndalen mellem gaarden Haga og Valle kirke, strandstedet ved Snig samt udhavnen Svinø. I Undalen findes større dyrkbare strækninger. I Snig er det trælasttrafiken og veien fra Undal, som har trukket befolk- ningen til, og i Svinø er endelig befolkningen flskere, jægte- skippere og jægtebyggere. Tidligere var havnen af stor betydning, da talrige skibe søgte ind. Til Svinø lodsoldermandskab hørte mellem 182O—3O 60 lodser. Sætre findes ikke. Søndre Undal herreds matrikulskyld er 7O—l.(36 mark. Søndre Undal herre(l har ifølge den trykte matrikulforteg- nelse l32 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende ma- trikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 5.:34 mark. Ved udgangen af 1890 var det daværende Søndre Undal hei-reds 190 gaardsnummere delt i 974 særskilt sky-ldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 1891 var samlet i829 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var l.23 mark. Af disse 829 brug var i Valle sogn, det nuværende Søndre Undal herred, 538 brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.31 mark, og i Spangereid var de andre 291 brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulSkyld var l.08 mark. Ved udgangen af l895 var det daværende Søndre Undal herreds 19O gaar-dsnummere delt i lO0O særskilt skyldsatte brug. Ved udgangen af 1900 var Søndre Undal herreds (Valle 80gns) 132 gaardsnummere delt i 756 særskilt skyldsatte brug med en gjennemsnitsskyld af O.9:3 mark.