Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/371

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


36O 1“1STEB os MANDALS Am“. Uds1ed pr. maal. Av1 pr. mnal. Foldighed. Byg . . . 42 liter. 3.36 hl. 8 Blandkorn . . 50 » 4.00 » S Havre .... 50 » 4.Ö0 » 9 Poteter . . . 250 » 28.00 » 1O Udsæd af gi-æsfrø pr. maal var i 1900 2 à 3 kg. 1 de senere aar er meget nyland opryddet. Avl af engfre er i den sidste tid betydeligere. Brugen af forbedrede maskiner og redskaber er bleven al- mindeligere. Antallet af slaa— og meiemaskiner var 3 i 1895, 24 i 1900. Der dræneres og gjøds1es nu bedre. Paa Homme, Røberg og Vallemoen bruges taug til gjødsel. Der er ingen for frost særlig udsat grænd i herredet. Herredsstyre1sen har angivet værdien af 1 maal jord til 100—-15O kr. og omkostningerne ved dyrkningen af samme til 60—l00 kr. Paa næsten hver gaard er udyrkede strækninger, væsentlig myr, vel skikkede til dyrkning. Større udyrkede strækninger er der paa Valle pr(Pstegaar(l, ved ZVylun(l og i det hele paa moerne. I almindelighed er hjemmehavnene nogenlunde tilstrække- lige, mindre i dalen end paa heiegaardene, hvor de pleier at være bra. Der er ingen fjeldslaatter eller fjeldbeiter. Kreaturhold samt fjærkræ i Søndre Undal herred: 190o. Heste . . . î50 Stor-fæ . . . 1656 Faar . . . 689 Gjeter . 2 Svin . . 75 Hans . . . 2333 Bikuber .... . . . . 34 Kvæget er væsentlig stedegent (kystkvæget), lyngdalskvæget. Det er dels blandet med telemarkskvæg, tidligere med ayrshire. Der sælges endel kjør, okser og svin. Der kjøbes heste for bygdens forsyning. Faareholdet er aftaget noget. Der sælges noget kjed og flesk. Melkeproduktionen er tiltaget meget, og der sælges meget melk. Noget Smør sælges, men lidet Ost og uld. Vigelands aktiemeieri begyndtei 1896. I 1900 ind-