Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/369

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

358 I.IS’I’ER OG MANDALS AMT. Men i brudstykker af Stavanger stifts beskrivelse siger han, at der siges «at verre druckenet I Biskop oc er spaaet at der vdj ska11 jndnu druckne en Prest». I Søndre Undal herred ligger 57 større og mindre indsjøer. Km.9 Høide o. h. Undalselv. . . . O.8 Del af Tarvatn . . . . O.9 Del af Gaaselandsvatn . . O.5 Haugedalsvatn . . . . 0.5 Døblevatn .... . O.2 Livatn ..... . O.1 Del af Ekedalsvatn . . O.3 Grisledalsvatn . . . O.4 Mæreslandsvatn . . . O.2 Grundelandsvatn . . O.5 Rødbergvatn ......... O.2 Ponsenvatn ......... O .1 Del af Trædalsvatn (Fasselandsvatn) O.6 18 45 smaavan de ........ 2.0 Samlet areal af ferskvand . . 7.:3 I vandene og bækkene er ørret, abbor og aal samt endel sik i Tarvatn, røyr i Grillevatn og Tarvatn. Undalselven er fiskerig (laks og sjøørret). I næsten hvert vand eller tje1—n findes noget fisk (ørret, abbor og aal). Som fiskevande kan nævnes GaaselamIsvatu, Gl’IlII(Z(?Z(l)l(Z9(’(IOI, .8j(’ZZ(lIl(Z—9U(lt)l og Døblevatn. Kysten mod havet har i Søndre Undal herred en længde af ca. 2O km., hvorhos flere fjorde skjærer sig ind i herredet. De største af disse fjorde er fra øSt: Kc.?a((f)“o)—d paa grændsen af Halsaa og I—Iartmark herred. Dens længde er omtrent 2.5 km., og den har ca. 4O m. vand med ler- bund overalt. Hele fjorden er ren og fri for boer, saa der kan ankres overalt Almindeligst ankres langs vestlandet. Indseilingen paa Vestsiden af Hilo er usædvanlig ren, men havet staar lige ind den vei, saa den er kun skikket til ankerplads ved østlig vind, for hvilken Hilø tager af. Mindre fartøier søger ofte havn her. 7:]—(llt”l-SZf)Ol’(Z er en vel indelukket, men lidet søgt stoppeplads for mindre fartøier, som her kan ankre paa 5 ut vaud; indsei- lingen er ikke ganske 1(åt. Sm“gj)’or(l er mundingen for Undalselven. Den ligger mellem