Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/366

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SøN1)m-: UN1)A1. I—1IiRllED; “355 Søndre Undal heri-ed. Søndre Undal herred (171.7O km.2, i l891 2958 indbyggere, i 190O 3000 indbyggere) udgjør Valle sogn af Søndre Undal præsfegjeld. g Det udgjør Valle l(3]28IM‘tlI2(Z8(ZícS’ffI’lÏkt og en del af Søndre Undal lhinglag. Undalens gamle navn var Auðnudalr. Valle Sogns gamle navn var Vallar sökn. Søndre Undal herred ligger paa begge sider af Undalselvens nedre løb. Heri-edets væsentligste del er fastland, men det indbe- fatte1— derhos endel mindre øer. Søndre Undal hovedkirke (Valle kirke) ligger i Søndre Undal her1eds søndre del og under nordlig bredde 580 4‘45“ og under længde vest for Kristiania meridian 3Ó 24‘ 42“. Søndre Undal herreds største udstrækning fra nord til syd er 17.5 km. og fra øst til vest 19.3 km. Søndre Undal herred omgives af Spangereid, Lyngdal, Nordre [)mlal, Øislebø, Holme, Halsaa og Har-tmark herre(ler. Af herredets samlede areal, 171.7 km.2, er fastland 169.l km.2 I herredet er nogle øer i saltvand: Km.9 Svinø ........ . O.4 Underø . . 1.5 Fløiholmen . . 0.04 43 smaaøer .... . 0.7 Sam1et areal af øer ..... 2.6 Søndre Undal herred deles ved Undalselven; berredet naar ned til havet, hvor endel halvøer og øer hører til herredet. For- Uden i hoveddalen og langs kysten er der endel bebygning spredt langs indsjøerne og paa heierne. Fjeldene naar i den nordre del af hei-redet op imod 350 m. Herredet har aaser og heier med fjeldknauser. Ud mod kysten er landet derhos gjennemskaaret af mange smaafjorde. Fjeldene ude ved kysten er nøgne og har det udseende, 80m er det almindelige paa denne del af kysten. Det er af-