Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/364

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NORDRE UNDAL HEBREI). 353 5. En sidelinje nordover til He)mestad; bredde 2.5, stigning 1:8 og længde O.9 km. 6. Bygdevei fra chausseen ved H(egebostad i nordøstlig retning til Vasland og Bjaastad; bredde 2.5 a 3 m., største stig- ning I: 7 og længde 3.9 km. 7. Fra chausseen ved gaarden Vigmostad med træbro over Undalselven vestover til søndre ende af Lelandsvatn; vei- bredde 2.5 a 3 m.; tung Opstigning fra kirken med ca. l:6; længde 4 km. 8. Fra chausseen ved Tryland med træbro over Undalselven vestover til Braadland; bredde 2.5 a 3 m., tung Opstigning fra dalen med ca. l:8; længde 4.4 km. 9. En kort sidelinje fra sidstnævnte vei i sydvestlig retning til Landaas; bredde 2.5 m., stigning 1:8 og længde O.8 km. lO. Do. do. i nordlig retning til Røidan; bredde 2.5 m., stigning 1:8 og længde ca. O.7 km. 11. Bygdevei fra chausseen ved Vivlemo om Stavedal øst- over til Birkeland, nær Laudal grændse; bredde 2.Ö a 3 m.; jevn opstigning til Stavedal med ca. l:1O, derfra l:8; længde 3.3 km. l2. En kort sidelinje fra sidstnævnte vei ved Stavedal syd- over til Feddan; bredde 2.5 m., stigning 1:8 og længde O.6 km. l3. Bygdevei fra daleveien (ɔ: bygdevei nr. 1) ved Skarpe- Selund med træbro over Undalselven vestover til Brasta(l; bredde 2.5 m., tung opstigning fra dalen med ca. l:6; længde 3.7 km. l4. Gammel gjennemgangsvei fra daleveien (byg(levei nr. 1) ved Konsmo kirke østover til Laudal grændse ved Espelan(l, hvorfra fortsættes ned i Mandalsdalen (kfr. bygdevei nr. 4 i Laudal). Veien benyttes adskillig, blandt andet som gjennemgangsvei til Kristiansand. Bredde 2.2 a 2.5 m., tung opstigniug fra Konsn1o med indtil 1:5; længde 4.7 km. i l5. En kort sidelinje fra sidstnævnte vei ved ðI()SZ(l)l(Z syd- over til Høiland; bredde 2.Ö m., største stigning l:8; længde ca. 1.3 km. 16. Gjennemgangsvei fra Kors-S—mo kirke med træbro over Undalselven vestover til Lyngdal grændse ved Undeland, hvorfra fortsættes ned til Kvaas (kfr. bygdevei nr. 8 i Lyngdal). Vei- bredde 2.5 a 3 m.; tung Opstigning fra Konsmo til Eigebø med ca. l:7, siden fladere profil. Længde 6.1 km. 17. En kort sidelinje fra sidstnævnte vei ovenfor Eigebø i 8ydlig retning til H(egelan(l; bredde 2.5 m., stigning 1:8 og længde ca. 0.5 km. 18. Fra daleveien ved Helle (nordenfor Konsmo) en kort bygdeveistump østover i retning af H“æmds(lal; bredde 2.5 m., op- stigning med slyng 1:8 og længde 0.Ö km. 23 — Lister og Mandals amt 1I.