Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/363

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

352 LISTER OG 1s1AN1)AI.S AnT. Hovedveie. Af veien gjennem Undalen er inden Nordre Undal herred følgende strækninger omlagt som hovedvei: 1. Fra grændsen mod Søndre Undal ved gaarden Gaupedal til gaarden Vivlemo, længde 18.5 km. 2. Fra Øy(Inesklev til Bjelland grændse ved Langnes, længde 2.7 km. 3. Fra Bjelland grændse ved Aagedalsstrand nordover til gaarden Valand nær Grindum grændse, længde 1.2 km. Veien følger overalt østre side af Undalsvasdraget. Veibredde 4 m., maximumsstigning 1: 3O. Den samlede længde at Nordre Undal herreds hovedveie er saaledes 17.4 km. Andre rodelagte kjøreveie. Foruden gjenstaaende parceller af den gamle da1evei (bygdevei nr. 1), hvilke endnu ved1igeholdes som bygdeveie for kommunens regning, findes i Nordre Undal et stort antal bygdeveie, der fører ind paa heierne, og hvoraf enkelte tillige tjener til forbindelse med nabosognene. I modsætning til, hvad der pleier at finde sted, er flere af de rodelagte veie ikke ført helt frem til vedkommende gaard eller bygd, men afsluttede paa vilkaarlige steder, hvorfra fortsættes med private gaardveie. Paa grund af terrænforholdene er særlig de ældre bygdeveie ofte meget bakkede, men som regel vel ved1igeholdte. 1. Gjenstaaende parceller af den gamle dalevei langs østre side af Undalsvasdraget: a. Fra Vivlemo forbi Konsmo kirke til ()idnesklev 3.8 m. bred grusvei med enkelte korte smaabakker l:8, forøvrigt flad. Længde 8.2 km. b. Fra det nordlige endepunkt af hovedveien ved„Valand til Grindum grændse ved Valand bro. Broen, der fører over Undals- elven med 5 spænd af træ, vedligeholdes halvt af Grindum, halvt af Nordre Undal. Veien har her kun en bredde af 2.5 a 3.2 m. med største stigning ca. l:8 og længde ca. 0.6 km. Samlet længde altsaa 8.8 km. 2. Gjennemgangsvei fra chausseen ved Spilling, ca. 2 km. fra Søndre Undal grændse, i nordøstlig retning til Øislebø grændse vestenfor Grimestad, hvorfra fortsættes til Heddeland i Mandals- dalen (kfr. bygdevei nr. 9 i Øis1ebø). Veien, der oprindelig er anlagt som gaardvei fra Spilling af og først senere forlænget over heien, har paa Undalssiden stigninger indtil 1:5; bredde ca. 2.5 m. og længde ca. 6.7 km. 3. En kort sidelinje fra sidstnævnte vei østover til Hedd(m og Tjomsland; bredde 2.5 m., stigning l:8 og længde 0.7 km- 4. En sidelinje nordover til Opsal og Haaland; bredde 2.5 m-c stigning 1:7 og længde 0.7 km.