Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/360

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NORI)m-: UN1)AI. m-:RRE1). 349 Vigmostad sogn: ê 48. N avardaleu *Naj’ardalr. 5 1. Hægeland *Helgaland. 5 2. Røiseland *Røysaland. 55. Floge-Seland Flöka-Sæland. 56. Haaland Háland. 62. Tj omsland *IxOalm“9lan d. 6 7. Einarsmoen *Ein arsmör. 68. Løland *Lǫðuland. 7O. Hægebostad Helgibölstaðr. 7 l —7 3. Vigmostad * Vlgmundarstað“ir(?). 84. Tronstad *þröndarstað“ir. 85. Landaas *Landáss. Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaard- navne: — Flogc-SelaHd. af mandsnavnet Flöki. G1mleivstøl forklares af mandsnavnet Gmmleifr. Hægeland kommer enten af kvindenavnet Helga eller af mandsnavnet He-lgi eller muligens af adjektivet heilagr. Hemdsdal kommer enten af mandsnavnet Há)m eller muligens ogsaa af dyrenavnet hun(lr eller af et andet ord med hund som første led. Vi-aalstad er sandsynligvis at henføre til mandsnavnet R(faldr, men kan ogsaa være dannet af Rolj“r, Rolleij“r eller Rollaugr. Skofleland kommer af mandsnavnet Skopti. Einar-smoen er sandsynligvis udledet af plantenavnet einir 6uniperus). Geislefoss (skrives almindeligst Gislefoss) kommer sandsynligvis af elvenavnet Geisla, men kan ogsaa komme af ordet geisli, stav. Na1;ardalen er sandsynligvis at forklare af elvenavnet 2Vǫj§ genitiv lVa.far. Oldfund: Stenalder . . . l Broncealder. . . . O Ældre jernalder . . . 16 Yngre jernalder . .... 3 .j.;; — Tilsammen 20 Paa Loland er fundet en smuk baadformet stenøks af haard, sort skifer. Fra Vivlemo haves flere fund fra ældre jernalder; Lov-ange aabnede her i 1879 en liden haug og fandt et af de her