Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/356

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

. NoRnm1: UNDAL HEHBE1). 345 2 m. høie og bestaar af 2 værelser; kun det ene af disse er nogenlunde rummeligt og anvendes som dagligstue, sovevære1se, spiseværelse, kjøkken, melk— og madbod for den hele familie. Ud- husene er som vaaningsbygningerne tarvelig indredede. Nede i dalen er det anderledes; her giver man bygningerne et anseligt ydre. iToetages; meget store vaaningshuse, ma1ede med brogede farver er almindelige, men ofte har saadanne byg- ninger nogle faa værelser indredede, og det tarvelig nok. Sætre er der ikke, da det, som kunde være sæterland, er optaget af heiegaarde. Husansamling er der i Nordre Undal ved Vigmostad. Antal beboede huse og hjemmehørende folkemængde er før omtalt, bind. I, pag. 218. Nordre Undal herreds matrikulskyld er 584.1O mark. Nordre-’Undal herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 96 gaa-(fin11mmere; hvilke efter herredets nuværende matrikul- skyld havde en gjennemsnitsskyld af 6.08 mark. Ved udgangen af l89O var herredets gaardsnummere delt i 433 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 1891 var samlet i 367 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.65 mai-k. Ved udgangen af 1895 var antallet af de særskilt skyldsatte brug 463 og ved udgaugen af 190O 499 med en gjenne1nsnits- skyld af 1.17 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Nordre Undal thinglag i 1891—-95 23l6 kr., i 1893—97 2707 kr., i 1895—99 2429 kr. “ Efter den officielle statistiske inddeling af de selvstændig be- boede brug i 1891 havde i Nordre Undal herred: 41 brug en matrikulskyld af indtil O.5O mark, 87 brug en matrikulskyld fra O.ð1 til 1 mark, 203 brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, 33 brug en matrik11lskyld fra 3.01 til 5 mark, 2 brug en matriku1skyld fra 5.01 til 1O mark, 1 brug en matri- kulskyld over 10 skyldmark. Nordre Undal præstegaard, Vigmostad, af skyld 1l.21 mark, har ikke været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni 1882. — Hovedbrugets indmark er opgivet til 24 ha. Gaardens skog, som bestaar af f11ru, noget ek og lidt birk, udgjør 16O ha. skog- mark; den er større end fornødent til gaardens behov og har af- givet adskillig til salg. Efter sognepræstens skematiske forklaring af 189l havde