Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/355

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

344 1.1sTEB 0G 1uAm)A1‘s Au-r. I 1899 var deri Nordre Undal 7 industrielle anlæg med en samlet arbeidsstyrke paa 18 mand. Motorernes antal var 8 med 31 hestekræfter.

 Samlet ar— i Motorernes M0::;§ZW“

E beldsstyrke. i naturl. l kræfter- 1 — g g g W — — g g-— .— . . . I . 3 me1er1er ....... . ɔ o l 3 l a

3 sagbrug ......... . . 11 3 i 22

1 garveri og barkemølle . . . . . l 2 l 2 1 2 ‘ I i H I Af smørmeierier er et paa Spilling og et paa Hægebostad. Sagbrugene drives med vandkraft og ligeledes mange kvernbrug. 9 personer drev ved udgangen af aaret 190O landhandel efter bevilling eller handelsbrev. De vigtigste handelssteder er Spilling, Hægebostad, Vigmostad, Tryland, Vivlemo og Konsmo. Nordre Undals1andboforening begyndte 1863; dens formaal er jordbrugets og kvægavlens fremme, opelskning af skog ved plantning og saaning. Medlemmernes antal ved udgangen af aaret 190O var 4O. Nordre Undal sparebank havde i 1909 en forvaltnings- kapital af 211 543 kr., hvoraf var formue 3O 622 kr. I Nordre Undal herred er følgende p o s t a n s t al t e r: Kons- mo, Vigmostad, Valan(] og Spilling. Der er ingen telegraf— —eller rigstelefonstationer i herredet. Derimod er der privattelefon. W Bebygning. Skjønt naturen ikke har udstyret disse egne synderlig rigelig, er bebygningen forholdsvis tæt. Gaarde og huse ligger spredte rundt om, endog paa de ten-e, nøgne heier, paa steder, hvor man paa andre kanter af landet vilde anse jorden for mindre tjenlig til bebygning. Dette er navnlig tilfælde paa Vestsiden af Undalen; længere mod nord og paa østsiden af dalen er betingelserne gunstigere. Den tættest bebyggede del er dog Undalen og her navnlig strøget nedenfor Vigmostad kirke og omkring Konsmo kirke. De fleste af heiegaardene har i almindelighed daarlige huse: vaaningsbygningerne har i regelen 1 etage og er indvendig neppe