Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/344

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

AAS1—:RA1. HERm-:1). 333 De større eiendomme er:

1aseral præstegaard (I)nde)“b6“v’9)ɔ af skyld 6.37 mark, har ikke

været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni 1882. Gaar- dens indmark er opgivet at udgjøre 6 ha. Den tilliggende skog, som bestaar af birk og furu, er ubetydelig og ikke tilstrækkelig til gaardens behov-. Efter sognepræstens skematiske forklaring af l891 havde gaarden en besætning af (i kjør og en gjennemsnitlig avling af 12 tdr. havre, 2 tdr. rug og 32 tdr. poteter. Gaarden har ikke nogen husmandsplads. Præstegaardens navn er egentlig Under Her-get med Skjerkestøl, skrives almindelig Under-berg. Udsæd i l890 var: 0.9O hl. rug, 1.20 hl. havre, ti hl. poteter, 3 kg. græsfrø. O.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. .—lasel(md, af skyld 4.2;3 mark. Husdyrholdi 1891 var: l hest, 9 storfæ, 13 faar-, 1O gjeter, I svin, l1 høns. Udsæd i 189O var: 2 hl. byg, 5.3 hl. havre, 8 hl. poteter, O.5 ar til gu1erødder. 0.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. D Austrhus, skrives almindelig ()sterhus, udtales Austru, af skyld 4.23 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 8 storfæ, 8 faar-, 13 gjeter, 2 høns. Udsæd i 189O var: 2 bl. byg, 4.5 hl. hav-re, 9 hl. poteter, 0.5 ar til næper, O.5 ar til gulerødder. 0.1 ar an- vendtes til kjøkkenhavevækster. ’lste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Under gaarden ligger en rydningsplads med husdyrhold: l ko, l svin, og udsæd: O.24 hl. havre og 2.8 hl. poteter. Ostergaar(Ien, af skyld 5.35 mark. Husdyrhold i 1891 var: I hest, 9 storfæ, 18 faar, 19 gjeter, S høns. Udsædi l891 var: 4.17 hl. byg, 1.39 hl. blandkorn, 8.34 hl. poteter, 0.5 ar til gule- rødder og 0.5 ar til kaalrabi. l ar anvendtes til kjøkkenl1ave- vækster. “ ()stergaa-rden, af skyld 5.04 mark. Husdyrhold i 1891 var: 12 storfæ, 14 faar, 2O gjeter, 6 høns. Udsæd i 1890 var: 5.l6 hl. byg, O.70 hl. havre, 5.56 hl. poteter, l ar til gulerødder, l ar til kaalrabi, l ar til næper. 3 ar anvendtes til kjøkken- havevækster. Ostergaarden, af skyld 5.04 mark. Husdyrhold i 1891 var: I0 storfæ, 16 faar, 12 gjeter, 9 høns. Udsæd i 189O var: 3.47 hl. byg, 5.56 hl. poteter. Handeland, af skyld 4.17 mark. Husdyrbold i 1891 var: l hest, 12 storfæ, 18 faar, l8 gjeter. Udsæd i 1890 var: O.34 hl. 1’ug, 1.68 hl. byg, 3.20 hl. hav-re, 12.8 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører I husmandsplads.