Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/332

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

AASERAL HEHBE1). 321 hvor det ender i en spids omtrent midt paa Breilandsvatns vestside. Smaadalene og skarene er l1øitliggende med stærkt fald nærmest dalene samt ubebyggede, naar undtages nogle faa steder. Saadanne skar er: . Skaret mellem Tveit gaard i Breilandsdalen og Svartevatn, hvorigjennem fører en ridevei mellem dalførerne; to skar paa sydsiden af Sjaavasknuten mellem Aaseral Kirkebygd og Naa- vatns midte. Heier og toppe i denne del er: Aastølheia og Sildalheia, der er forholdsvis lavere. Det trigonometriske punkt 1Sýaavasknuten er 83O m. høi; andre toppe er 2l[adkjønknuten og Hov-ren. Mellem skarene paa sydsiden af Sjaavasknuten og Skjerkas dalføre ligger øivasheia, Fænarheia, “Kaabækheia og Skjerkeknuten. Dalen paa Vestsiden af den her beskrevne Strækning er en trang dal, hvis nordre del optages af Svarte— og Aastølvatn; fra dette falder dalen som en trang fjeldkløft ned mod midten af Breilandsvatn. Fra Svartevatn sydover til Naavatns sydende strømmer i dette dalføre Skjerka, og dalføret er her for den største del udfyldt af store vande, saaledes den søndre del af Svartevatn, Sandvatn og Naavatn, saa der kun er lidet dyrkbar mark. Dalen har overalt steile sider og stærkt fald, hvor dal- bunden ikke er udfyldt med vande. Mod sydvest fortsætter dalen i et trangt skar, og et kort Stykke syd for Naavatn ligger vandskjellet; efterat dalføret er kommet over grændsen mod Hæge- bostad herred, udvider det sig til den under dette herred omtalte Landdal. Den her omhandlede strækning begrændses af den nedre del af Skjerkas dalføre, der fra Naavatns sydende i mere end ret Vinkel bøier mod øst; nærmest Naavatn ligger i dalbunden Skjerkevøtn; bunden er her bred, men mod øst bliver dalen en smal, steil fjeldkløft, der sluttelig udmunder i Mandalen omtrent midt paa Ørevatns vestside. Paa det ca. 5 km. lange stykke fra Naavatn til Ørevatn har dalen et fald af ca. 3OO m. Mellem Skjerkas nedre del i nord, Verdalen i øst og Landdalen med dens nordlige fortsættelse i vest ligger en liden stærkt kuperet hei, med vande, skar og aaser, hvilken hei mod syd fortsætter ind iHægebostad. Den har steilt fald mod Mandalen. Fjelde her er Lianshei, Strandehei og Saudalshei, den sidste Paa vestsiden af det ikke ubetydelige Kvælpevatn. Det saakaldte Hækfjeld mellem Ljoslands— (Breilands-) 2I — Lister og Mandals amt II.