Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/33

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest24 LISTER 0G mANnA1.s A1æ1T. Kjøbesummen var 12O OO0 kr., afdragsfri i 1O aar mod 4 pct rente. Ved dette kjøb blev havnevæsenet eier af samtlige brygger mellem toldbodens eiendom og jernbanens havnetomt. Desuden indkjøbtes i 1901 O. P. Moe’s brygge, hvilken om byggedes i 1902. Havnekassen, der i 189O var gjældfri, havde ved udgangen af 1895 en gjæld af 400 O00 kr. Havnekassens indtægter, der i 1890 var budgetterede med 27 000 kr., var i 1895 budgetterede til 44 700 kr. Kristiansands havnevæsen har følgende faste eiendomme, og deres omtrentlige værdi var i 1902: H “ . 111cnxjøbc. væ1—c11. — [“ “““T; + . *—“ d Kr. 1. Kommunebryggen med pakhus og fiskebasar. I matr.—nr. 29, Vestre Strandgade ........ 187ö 90 000 2. Pramskur paa Tunge-n. matt.—nr. 13, TangenZ . . 5 600 3. Den nye toldbodbrygge med tverkai, mat1r.—nr. 25, l Vestre Strandgade .............. i 1892 190 0O0 4. Den lille udstikkerb1—ygge med pakhus. matr.—nr. 27 a, Vestre gSt1—andgade ............ þ 1892 60 000 ð. Bryggen i Kirkegadens almenning, matr.—nr. 36, “ østre Strandgade ............... W 1892 15 000 6. B1—ygger i Kronprinsens gades a1menning„ man-.—nr. E 74, Øst-re Strandgade ............. 1892 8000 7. Smiths kai med pakhuse, matr.—nr. 31, Vestre Strandgade ................. 189:3 15O 000 8. Reinhardts forrige brygge med pakhus, matr.—nr. 39, Vestre St-randgade ............ ’ 1896 12O 000 9. Moe’s forrige brygge med pakbus og stor tomt, +, matr.—ur. 19, Venstre Strandgade ........ 1901 120 000 10. Hus og have paa Tangen, matr.—nr. 15, Tangen . “ 1901 6000 Z] 764 6oo Brygger og kaier har følgende dimensioner 1. Ca. l15 m. lang og ca. 10“m. bred. 3. » I30 » —-—»— 18 » — 4, » 44 » —»—— 7 » — 5. » 137 » —»— l3 » —- ö. » 124 » —-»—7.5O—2.40» —- 7.:—) 131 » —»— 6 » — 8. » 93 » —»— I3 » —- 9, » 48 » —-))— 15 » — I Ti1hørt havnevæsenet fra ældre tider.