Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/328

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

AASERAL I‘IERRED. 3l7 Hornnes i nord, øst og syd og Logna samt Fiskeaanas dalfører ivest er en sammenhængende fjeldstrækning, som sænker sig mod syd, og som afsluttes med steilt fald mod Fiskeaadalen og Lognavatn, medens det længere mod nord i svagere skraaninger sænker sig ned mod Lognadalen. Paa fjeldet er tilrundede aaser, der hæver sig et par h11n- drede meter over omgive1serne, saaledes ]Ǫ’yrauga paa grændsen mellem Aaseral og Bygland, .4al.S“vareknuten paa grændsen mod BygIand, det trigonometriske punkt Hakejjel(I, 887 m. høit, lige- ledes paa grændsen mod Bygland, og Mi(ltstra)?(lknuten, paa grænd- sen af Aaseral, Bygland og Hornnes. Fiskeaadalen er en fjelddal med temmelig bred bund og steile sider; fra grændsen mod Hornnes gaar den nordvestlig op mod Lognavatn; mod sydøst fortsætter den i Lindalen og Daaseelv- dalen nedover mod Hornnes kirke. Fiskeaa-dalen har kun lidet dyrkbar mark; der er en gaard og nogle pladse. Dalen ligger omtrent 150 m. høiere end Ottras dal. Strækningen mellem grændsen mod Hornnes og Grindum herreder i øst og syd, Fiskeaadalen i nordøst og Lognavatn, Lognadal, Ørevatu og Manda-lselvens dalføre i nord og vest har flere tverdale og skar. I den nordre del skjærer tverdalene mindre dybt ind eller forløber i fjeldet, sydligere er derimod et mindre stærkt kuperet heilandskab med talrige dybe dalfører tildels med vande. Deslige dalfører og skar er ()lavs(laleH—, en trang forsænk- ning, som fra bunden af Fiskeaadalen trænger mod vest ind i fjeldet og sluttelig taber sig. Dalen har kun en smule sæterbebygningi den øvre del. Veiaaens dal er ligeledes trang, brat og har kun et par sætre; fra Lognadal gaar den østlig ind i fjeldet, og mod øst fort- sætter den ind i Hornnes i et fjeldskar, der udmunder ved 11cP’c1— enden af Daasevatn. Hovasdalen begynder oppe paa fjeldet syd for Veiaaens dal- føre og gaar mellem Klovsteinsheia og Bjørnhomfjeld ind i Horn- nes herred. Øst for gaarden Flystveit kommer dalen atter ind i Aaseral l1erred, udvider sig ved Eiksaa til Eiksaava-tn, idet en vestfra kommende tverdal støder til; dalen gaar videre med myr- lændt bund og bratte fjeldsider til Gunnersvatn. Her gaar den ind i Hornnes herred for tilsidst som Korselvens dalføre i Grin- dum herred at udmunde i Mandalen. Dalen har i Aaseral kun lidt sæterbebygning i den øverste del. Den tverdal, som ved Eiksaa støder til Hovasdalen, er Epte- Gams dalj’øre, hvilket fra Sandvatn gaar først sydlig og siden øst- lig som en temmelig bred, tildels myrlændt (lal; der er dog ogsaa GD del dyrkbar “mark ved gaardene By-dalen og Eiksaa.