Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/327

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

O ?316 1.1STER OG MAN1)A1.S A1s1T. Aasen-al herred. Aaseral herred (8(i8.48 km.2, i 1891 1347 indbyggere, i 1900 1 303 indbyggere) udgjør .4aseral præstegjel(l og sogn med .4aker- )2es kapel. Herredet er et lensmands(l12strikt og et thinglag. Aaseral Sogns gamle navn var Asarál“s sökn. .4aseral herred ligger omkring Mandalselvens og LyngdaIs- elvens kilder og er det nordligste herred i Mandal fogderi. Aa-seral herred er et indlandsherred. Aase1—al kirke ligger i Aaseral herreds søndre del under nordlig bredde 58“ 37‘ 15“ og under længde vest for Kristiania meridian 30 l8‘ 4O“. Aaseral herreds største udstrækning i nord og syd er 4l km. og i øst og vest ca. 31 kn1. Aase1—al herred omgives af H(egebostad, þ)otland, Siv-e1(alm Bygland, I—Iorrmes og GT’“íll(ZltDl— herreder. Af herredets samlede areal, 868.5 km.2, er fastland 868.1 km2. I lærredet er en del øer: Km.ff 6 øer i Øivatn øst for Svevatn . . . 0.0l 2 øer i Sandvatn vest for Venatjern . . 0.0l 11 øer i Storevatn ....... . 0.2 6 øer i Skjerkegrenene ..... . O.1 5 øer i vand ved Skjerkefosslægret . . 0.01 . 3 øer i Sandvatn syd for Fosstjern . . . 0.04 33 øer i Naavatn ......... 0.01 3 øer i Kyllandsvatn ........ O.1 Samlet areal af øer ....... O.48 Aaseral herred er et temmelig stort herred, der indbefattet landstrækniugerne omkring den øvre del af Mandalselvens dal og dennes side(lale. Store dele er heier, som ligger over skog- grændsen. Der er adskillig skog i dalførerne, og bebygningeI1 ligger i Mandalselvens daIføre, men ellers spredt i de talrige Side- dale og i forsænkningerne paa l1eierne. Ved flere dalfører deles Aaseral herred. Strækningen mellem grændsen mod Byglan6 Og